Hivecon 2.0

Zaginiony Skarb!

Dołącz do gry interaktywnej podczas

HIVECON 2.0.

i walcz o główną nagrodę!

Informacje o grze:

Gra toczy się na terenie Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ul. Rajska 12 w dniach 8- 9 października 2022

Gra odbywa się w dwóch turach

I tura w dniu 8 października od godziny 11:00 do 17:00

II tura w dniu 9 października od godziny 11:00 do 17:00

Na koniec każdego dnia ogłaszany jest ranking i zwycięzcy. Następnego dnia gra startuje od początku.

Ogłoszenie zwycięzców I tury nastąpi w dniu 8.10.2022 o godzinie 17.45 przy stoisku Uniwersytetu Ekonomicznego I Aribo

Ogłoszenie zwycięzców II tury nastąpi w dniu 9.10.2022 o godzinie 17.45 przy stoisku Uniwersytetu Ekonomicznego I Aribo

Podczas gry uczestnik będzie proszony o wykonanie zdjęcia. To zdjęcie nie jest nigdzie wysyłane ani przechowywane przez organizatora oraz dostawcę Aribo. Po wykonaniu zdjęcia zostaną naliczone punkty i pokaże się panel, który umożliwi uczestnikowi zapisanie zdjecia lub jego opublikowanie na kanałach Social Media. Opublikowanie zdjecia jest dobrowolne. Jeżeli uczestnik nie zapisze albo nie upubliczni zdjecia, po zakończeniu tego zadania- zdjęcie nie będzie już dostępne ani widoczne.

REGULAMIN GRY „ZAGINIONY SKARB”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gra jest organizowany pod nazwą „Zaginiony Skarb”  i jest zwany dalej: “Grą”.
 2. Organizatorem gry jest BOOM TECH Sp. z o.o., ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne, KRS: 0000778655, REGON: 382906954, NIP: 5170398211
 3. Gry skierowane są do Uczestników wydarzenia Hivecon 2.0 – „Uczestnicy”.
 4. Udział w grach jest bezpłatny.
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.
 6. W przypadku, gdy uczestnikiem będzie osoba niepełnoletnia (poniżej 18 roku życia) Uczestnik może brać udział w grach samodzielnie bądź pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Uczestnika.
 7. Wymogiem wzięcia udziału w grach jest posiadanie smartfona/tabletu z:
 8. systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej),
 9. uruchomioną funkcją GPS,
 10. zainstalowaną darmową, nie zawierającą reklam aplikacją Aribo (dostępną w Google Play i AppStore),
 11. mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,
 12. włączonym dostępem aplikacji do aparatu w telefonie,
 1. Gra odbywa się na terenie Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ul. Rajska 12
 2. Gra podzielona jest na dwie tury:

I tura odbędzie się w dniu 8.10.2022 – od godziny 11:00 do godziny 17:00

II tura odbędzie się w dniu 9.10. 2022 – od godziny 11:00 do godziny 17:00

 1. Uczestnicy biorą udział w grach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników gry. Odpowiedzialność za Uczestnika Nieletniego ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z COVID-19.
 3. Organizator nie wyrazi zgody na udział Uczestnika w którekolwiek z gier w przypadku, gdy będzie on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 2

ZASADY GIER I NAGRODY

 1. Każdy z Uczestników może wziąć udział w każdej grze tylko 1 raz.
 2. Zadaniem Uczestników będzie wykonanie określonych zadań i zaliczenie konkretnych misji.
 3. Organizator przewidział nagrody dla Uczestnika, który zajmie 1 miejsce w rankingu w ramach każdej z dwóch tur.
 4. Organizator przewidział nagrody również dla miejsca II i III
 5. Ranking Uczestników tworzony jest na podstawie czasu ukończenia rozgrywki oraz ilości zdobytych punktów dla tych graczy, którzy pozytywnie przeszli każdy z etapów rozgrywki.
 6. W rankingu widoczni są tylko ci Uczestnicy, którzy pozytywnie zaliczyli każdy etap rozgrywki.
 7. Osoby, które nie spełniły minimalnych wymogów dotyczących rozgrywki nie są ujęte w rankingu.
 8. Wyniki zostaną ogłoszone w terminach:
 9. I tura – 08.10.2022 r. godzina 17:45 – Stoisko UEK i Aribo
 10. II tura – 09.10.2022 r. godzina 17:45 – Stoisko UEK i Aribo
 11. Nagrody zostaną rozdane w dniach
 12. I tura – 08.10.2022 r. godzina 17:45 – Stoisko UEK i Aribo
 13. II tura – 09.10.2022 r. godzina 17:45 – Stoisko UEK i Aribo
 1. Nagrodę będzie można odebrać przedstawiając Organizatorom specjalny kod, który Uczestnik otrzyma po zakończeniu rozgrywki. Specjalne kody umieszczane są w aplikacji Aribo i zawierają unikalne informacje pozwalające rozpoznać Uczestnika.
 2. Organizator przewidział następujące nagrody:

Zdobywca I miejsca otrzyma – Grę Planszową

Zdobywca II i III miejsca otrzyma – Książkę „ Grywalizacja”

 1. Wszelkie akty lub czynności, których celem jest utrudnienie innym graczom zadania (np. niszczenie lub odrywanie umieszczonych wskazówek) skutkuje usunięciem uczestnika z konkursu oraz nałożeniem grzywny za spowodowane straty.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu rozgrywek grywalizacyjnych i jego postanowień oraz interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Za przekazanie nagród dla zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba reprezentująca Organizatora konkursu.

§ 3

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rozgrywek oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie zasad Regulaminu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu gier, nieprzewidzianych Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rozgrywkach. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych rozgrywek oraz zmian specyfikacji nagrody.