Aribo Політика конфіденційності

Дізнайтеся більше про те, як ми захищаємо вашу конфіденційність і що
даних, які нам потрібні від вас, щоб ви могли взяти повну
переваги нашої платформи.

security

The privacy policy in English is available here

Polityka prywatności w języku polskim dostępna jest tutaj

Цей документ (надалі іменований як «Політика») містить інформацію про обробку Aribo Sp. z o.o. Юліуша Словацького, 24, 35-060 Ряшів, внесений до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд у Жешуві, XII Господарський відділ Національного судового реєстру, за номером KRS 0000809526, номер NIP: 8133825123, статутний капітал Компанії в розмірі 5 000,00 злотих (далі «Адміністратор») персональних даних осіб, які користуються послугою, доступною за адресою: www.aribo.app (надалі «Сервіс і додаток»). Політика доступна для того, щоб надати особам, персональні дані яких обробляються Адміністратором, якнайширшу інформацію про обсяг оброблюваних даних, способи та принципи обробки даних та про їхні права. Основним правовим положенням щодо захисту персональних даних є Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних. дані та скасування Директиви 95/46/WE (надалі «RODO»).

I. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

1) Браузер – ІТ-програма, яка використовується для відбивання вебсайт (наприклад, Chrome, Firefox, Safari);
2) Cookies – текстові файли, розміщені сервером на пристрої, на якому працює браузер. Файли cookie — це ІТ-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються в кінцевому обладнанні Користувача (наприклад, у пам’яті комп’ютера) і призначені для використання Вебсайт та Програми;
3) Третя країна – країна за межами Європейської економічної зони;
4) Персональні дані – будь-яка інформація про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу, зокрема на основі ідентифікатора, такого як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місце, інтернет-ідентифікатор або один або більше факторів, специфічних для фізичних, фізіологічних, генетичних ментальна, економічна, культурна чи соціальна ідентичність індивіда;
5) Профілювання – будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих факторів особи, зокрема для аналізу чи прогнозування аспектів, що стосуються діяльності особи, її економічного становища, здоров’я. , особисті уподобання, інтереси, надійність, поведінка, місце чи рух;
6) Послуги – послуги, які Адміністратор надає Користувачам через Вебсайт і Додаток;
7) Обробка – будь-яка операція або набір операцій, які виконуються з персональними даними або наборами персональних даних за допомогою автоматичних засобів чи ні, наприклад збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація або зміна, пошук, консультація, використання, розголошення шляхом передачі, розповсюдження або іншим чином надання доступу, вирівнювання або комбінування, обмеження, видалення або знищення;

Терміни, не визначені вище та використані в Політиці конфіденційності, мають значення, надане їм у Положеннях та Умовах вебсайт та програми Aribo, доступних за адресою www.aribo.app

II. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Ця Політика поширюється на обробку Персональних даних у зв’язку з використанням Вебсайт та Додатку та Послуг, що надаються Адміністратором, доступних Користувачам через Вебсайт та Додаток, детально описаних нижче.

III. ПРАВОВА БАЗА, ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА ЧАС ОБРОБКИ ДАНИХ В СЕРВІСІ

1. Користувачі можуть надіслати Адміністратору персональні дані під час використання Вебсайт та Додатку, заповнення форм (що дозволяють, серед іншого, реєстрацію та створення облікового запису), а також шляхом будь-якого обміну інформацією з Адміністратором телефоном. , електронною поштою, замовленням Послуг, повідомленням про участь у кампанії чи будь-яким іншим способом, а також під час повідомлення про проблеми, що стосуються Вебсайт та Додатку.
2. Персональні дані обробляються Адміністратором з метою:

1) здійснення прав та обов’язків, що випливають із договору, укладеного між Користувачем та Адміністратором, або проведення необхідних розрахунків у зв’язку з його укладенням (серед іншого, стаття 6, абзац 1, літ. б) RODO), а також надання Користувачеві інформація, пов’язана з наданими Послугами, необхідна для виконання взаємних договірних зобов’язань, і після її завершення дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для підтвердження правильності виконання зобов’язань, що випливають з договору, до закінчення терміну дії. строки, зазначені в положеннях про архівну справу, і закінчення строків пред’явлення претензій за договором;
2) виконання статутних обов’язків Адміністратора, зокрема податкових та звітних обов’язків (зокрема, стаття 6, пункт 1, літ. c) RODO) – протягом часу, необхідного для виконання статутних обов’язків Адміністратора, зокрема до закінчення терміну давності для податкових зобов’язань;
3) дозволити Користувачеві спілкуватися та обмінюватися інформацією з іншими Користувачами або зв’язуватися з Адміністратором, що тягне за собою реалізацію взаємних прав та обов’язків, що випливають із договору, укладеного між Користувачем та Адміністратором (ст. 6, пункт 1, літ. b) RODO) – протягом часу, необхідного для виконання договору, і після його завершення дані зберігатимуться протягом часу, необхідного для підтвердження правильності виконання зобов’язань за договором, до закінчення термінів, зазначених у положеннях про архівування. та закінчення строків для пред’явлення претензій за договором;
4) гарантувати, що Адміністратор надає Послуги відповідно до чинного законодавства, включаючи, зокрема, правила Вебсайт та Додатку, а також цю Політику, що є необхідним для виконання Адміністратором своїх взаємних договірних зобов’язань (стаття 6, абзац 1, літ. b) RODO), виконувати свої статутні зобов’язання (Стаття 6, пункт 1, літ. c) RODO), виконувати та захищати претензії, що випливають з укладеної угоди (Стаття 6, параграф 1, літ. f) RODO) – протягом часу, необхідного для виконання договору, а після його завершення дані зберігатимуться протягом часу, необхідного для підтвердження правильності виконання зобов’язань за договором, до закінчення термінів, зазначених у положеннях про архівування, та закінчення термінів для вимоги за договором; у разі виконання статутних обов’язків Адміністратора обробка Персональних даних здійснюється протягом часу, необхідного для виконання статутних обов’язків Адміністратора; у разі захисту та виконання претензій, що випливають з договору, протягом часу, необхідного для виконання законно обґрунтованого інтересу Адміністратора або доки Користувач не подасть обґрунтоване заперечення,
5) надавати Користувачеві (у спосіб, що відповідає чинним нормам) маркетингові матеріали та інформацію, інструкції та вказівки, необхідні для покращення роботи Сервісів – обробка Персональних даних Користувача в такому випадку здійснюється за згодою Користувача (ст. 6, пункт 1, літ. a) RODO) та/або в законному інтересі Адміністратора, тобто покращення наданих Послуг і прямого маркетингу (стаття 6, пункт 1, літ. f) RODO) протягом часу, необхідного для досягнення законного інтересу Адміністратора, або доки Користувач подає обґрунтоване заперечення, а у випадку прямого маркетингу не пізніше ніж до моменту заперечення;
6) управління Сервісом і Додатком, а також для розв’язання проблем, пов’язаних із використанням Сервісу, аналізом даних і наглядом – основою для обробки Персональних даних Користувача є обґрунтований інтерес Адміністратора, який полягає в забезпеченні безпеки. надану послугу, а також покращення функцій, доступних на Вебсайт та в Додатку (стаття 6, пункт 1, літ. f) RODO); у такому випадку Персональні дані обробляються протягом часу, необхідного для реалізації законних інтересів Адміністратора, або доки Користувач не подасть обґрунтоване заперечення;
7) удосконалення Вебсайт та Послуг, що надаються, а також забезпечення того, що їх вміст буде передано Користувачеві належним чином, зокрема з урахуванням пристроїв, які Користувач використовує для використання Вебсайт, що є законним інтереси Адміністратора (Стаття 6, пункт 1, літ. f) RODO); у такому випадку Персональні дані обробляються протягом часу, необхідного для реалізації законного інтересу Адміністратора, або доки Користувач не подасть законне заперечення;
8) для аналітичних і статистичних цілей, включно з опитуванням про задоволеність користувачів (обробка необхідна через законний інтерес Адміністратора – стаття 6, пункт 1, літ. f) RODO), Персональні дані оброблятимуться, доки не буде додаткової правової підстави (наприклад, дозвіл на обробку з метою виконання договору) – якщо Адміністратор втратить цю підставу, Персональні дані будуть анонімізовані;
9) забезпечити безпеку використання

а) надання інформації про послуги, які надає Адміністратор,
б) надання інформації про кампанії, організовані Адміністратором, також на підставі окремих погоджень, наданих електронною поштою або під час телефонного дзвінка – до відкликання згоди. Після закінчення періоду обробки Персональні дані негайно видаляються або стають анонімними.

Після закінчення періоду обробки Персональні дані негайно видаляються або стають анонімними.

3. Адміністратор оброблятиме такі Персональні дані, надані Користувачем:

1) для Користувачів, які є Споживачами (Приватні особи – користувачі мобільного додатку):

а) ім’я та прізвище, (тільки якщо ця інформація містить адресу електронної пошти та/або користувач сам вказує такі дані в додатку як логін)
б) адреса електронної пошти,
c) дата народження (з метою перевірки віку користувачів, які користуються сервісом, і фільтрації доступних опцій за віком),
г) пароль,

2) для користувачів, які є підприємцями (компанії/організації, які мають угоду з платформою Aribo)

a) ім’я та прізвище (для фізичних осіб, які ведуть підприємницьку діяльність, юридичних осіб та організаційних підрозділів, які не є юридичними особами: назва – компанія, номер NIP та – якщо є – номер KRS та ім’я та прізвище особи, уповноваженої представляти);
б) адреса електронної пошти,
в) номер телефону,
г) адреса проживання та/або провадження діяльності,
д) номер рахунку,
е) пароль,

3) записи всіх видів листування між Користувачем і Адміністратором та записи листування між Користувачами в рамках функціональних можливостей Вебсайт та Додатку;
4) дані про відвідування Сайту та Додатку та ресурсів, які використовує Користувач; включаючи інформацію про параметри підключення (мітка часу, IP-адреса);
5) відповіді на будь-які опитування або анкети, що стосуються наданих Сервісів (ці дані можуть використовуватися для цілей аналізу, в тому числі поведінки Користувачів);
6) коментарі (відгуки) Користувачів, які будуть додані після надання Сервісу.

4. Стосовно Персональних даних, які стосуються ваших відвідувань Вебсайт та Програми, Адміністратор може (за потреби та отримання згоди на це) отримати дані щодо пристроїв і мереж, які використовує Користувач для доступу до Послуг на Вебсайт та застосування. Ці дані можуть включати: IP-адресу користувача, дані для входу, тип і версію браузера, типи та версії плагінів, які використовуються веббраузер, операційну систему та платформу, рекламний ідентифікатор, інформацію про відвідування, включаючи URL-адресу сайту, на якому посилання, що веде на Сайт, помилки завантаження даних, час відвідування конкретних сайтів. Ці дані збирає Адміністратор, який збирає ці дані, зокрема, за допомогою файлів cookie.
5. Адміністратор не зберігає конфіденційні дані, такі як номери кредитних карток Користувачів або дані доступу до банківського рахунку.
6. Обсяг зазначених даних відповідає принципу адекватності. Не вказівка ​​вищезазначених даних унеможливлює використання Сервісів.
7. У зв’язку з наданням Послуг Персональні дані будуть розкриті зовнішнім одержувачам

  • Організатори Акції – з метою відбору та правильного визначення учасників (переможців) окремих акцій;
  • ділові партнери;
  • Постачальники послуг Адміністратора (зокрема в технічній сфері, послуги хостингу, аналітичні та статистичні інструменти, платежі, бухгалтерські послуги, поштові послуги);
  • Особи, які співпрацюють з Адміністратором в рамках Вебсайт та Додатку на підставі виданих повноважень;
  • Органи державної влади, прокуратура, міліція (якщо це передбачено законом).

8. Адміністратор повідомляє, що передача Персональних даних зовнішнім одержувачам відбудеться, коли:

1) Це необхідно для використання послуг третьої сторони;
2) це необхідно для контрактів, укладених із зовнішніми сторонами;
3) це необхідно для належного виконання Послуги;
4) це необхідно для аналітичних цілей, у тому числі для оптимізації Сервісу та Послуг, що надаються Адміністратором;
5) це випливає з положень загальнозастосовного права;
6) це необхідно для захисту претензій або прав Адміністратора, в тому числі у зв’язку з незавершеним судовим розглядом;
7) сталася обставина, що загрожує життю, здоров’ю, майну чи безпеці.

9. Відповідно до чинних нормативних актів і, якщо потрібно, після отримання згоди Користувача, Адміністратор може розробити будь-яку комбінацію інформації про Користувача, включаючи його Персональні дані та дані, отримані за допомогою файлів cookie, які також можуть бути надіслані або отримані від ділових партнерів Адміністратора. Адміністратор може використовувати цю інформацію та її комбінації для цілей, зазначених у цій Політиці.
10. Враховуючи сферу діяльності Адміністратора, може статися, що постачальники послуг Адміністратора, напр. у сфері серверів, хостингу, програмного забезпечення або Підприємці, які організовують Кампанії, знаходяться в третій країні, то Персональні дані Користувача будуть передані за межі Європейської економічної зони – у такому випадку всі передачі Персональних даних здійснюватимуться на основі так званих стандартних договірних положень, прийнятих Європейською комісією, які забезпечують належний рівень безпеки відповідно до чинних нормативних актів.
11. Передача Персональних даних Адміністратором також може мати місце, якщо ви замовляєте Послугу, яка потребує передачі Персональних даних до Третіх країн. У цьому випадку передача Персональних даних може ґрунтуватися на рішенні Європейської Комісії, яке визначає рівень адекватності захисту, зокрема для передачі до Сполучених Штатів Америки, яке ґрунтується на рішенні Європейської Комісії 2016/1250 щодо встановлення належного захисту для обробки Персональних даних відповідно до ЄС-США. Privacy Shield від 12.07.2016. З іншого боку, у разі передачі Персональних даних до третьої країни, щодо якої Європейська комісія не винесла рішення про адекватність, Адміністратор застосовуватиме відповідні гарантії:

a) обов’язкові корпоративні положення для контролера даних
б) обов’язкові корпоративні положення для процесорів
c) договірні положення між контролером або обробником і контролером, обробником або одержувачем персональних даних у третій країні або міжнародній організації
Якщо Європейська Комісія не видає рішення про відповідний рівень захисту або якщо Адміністратор не надає відповідних правових гарантій, Персональні дані можуть бути передані третій країні на основі однієї з умов, перелічених у статті 49, акт 1 RODO. , в тому числі зокрема, на підставі явної згоди Користувача.

12. При передачі персональних даних суб’єкту, який знаходиться в третій країні (за межами Європейської економічної зони), кожен експорт Персональних даних повинен реєструватися в Реєстрі діяльності з обробки даних.
13. Відповідно до чинних нормативних актів і за необхідності, після отримання згоди Користувача, Адміністратор може використовувати інформацію, надану Користувачем, для цілей прямого маркетингу за допомогою електронних засобів зв’язку (наприклад, надсилання інформаторів або інших повідомлень, які, на думку Адміністратора, може представляти інтерес для Користувача або розсилати рекламу, адресовану конкретному Користувачеві).
14. Стосовно маркетингових повідомлень, надісланих електронними засобами зв’язку: Користувач може відкликати свою згоду в будь-який час шляхом:

а) зніміть відповідну галочку в своєму обліковому записі
б) надсилання інформації електронною поштою на адресу admin@myaribo.com

IV. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Адміністратор використовує Персональні дані для автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профілювання, у тому числі інформацію, що міститься у файлах cookie. Профілювання матиме вплив на функціональність і якість Вебсайт та Додатку, вміст Сервісів, призначених для певного Користувача, а також дії, запропоновані для збільшення активності Користувача на Вебсайт та Додатку. Крім того, профілювання здійснюється для досягнення вищезазначених цілей, описаних у розділі III Політики.
Профілювання впливає на використання Користувачем Вебсайт та Додатку, оскільки на цій основі Адміністратор зможе покращити якість використання Вебсайт та Додатку, а також оцінити особисті переваги та інтереси Користувачів. . Таким чином, профілювання також включає моніторинг і відстеження індивідуальної поведінки Користувачів.

V. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

1. Згідно з правилами RODO Користувач має наступні права контролювати обробку Персональних даних:

a) право на доступ до вмісту Персональних даних (наприклад, отримати інформацію про те, який вид Персональних даних обробляє Адміністратор, отримати копію його або її Персональних даних);
b) право вимагати виправлення, оновлення або виправлення Персональних даних;
c) право вимагати видалення Персональних даних, якщо вони є неповними, застарілими, неправдивими або були зібрані з порушенням законодавства або непотрібні для мети, для якої вони були зібрані; незалежно від вищезазначеного, Користувач та/або Перевізник має право видалити Обліковий запис у Сервісі (однак це не рівнозначно видаленню Персональних даних);
d) право подати скаргу до наглядового органу із захисту даних, тобто до президента Управління із захисту персональних даних (наприклад, якщо обробка персональних даних вважається порушенням положень RODO або іншого законодавства щодо захисту персональних даних);
д) право вимагати обмеження обробки Персональних даних;
f) право протистояти обробці Персональних даних, якщо обробка здійснюється на основі законного інтересу Адміністратора або для цілей прямого маркетингу.
g) Якщо Персональні дані обробляються на підставі згоди, Користувач має право:
h) право відкликати згоду в будь-який час;
i) право на передачу персональних даних.

2. Для реалізації своїх прав Користувач може використовувати відповідні вкладки на Вебсайт та в Додатку або надіслати електронний лист на наступну адресу admin@myaribo.com

VI. ДАНІ, НАДАНІ В ПРОФІЛІ КОРИСТУВАЧА

1. У профілі Користувача на Сайті та в Додатку показуватися всі дані, надані під час реєстрації, за винятком пароля. Крім того, за бажанням показуватися інші дані, надані Користувачем.
2. Основна інформація, яка розкривається в профілі Користувача (ім’я користувача), показуватися для кожного Користувача в рейтингу окремих Кампаній.
3. Організатори окремих Кампаній мають доступ до інших даних Користувача для правильної перевірки особи.
4. Кожна кампанія має власні правила та політику конфіденційності. Персональні дані, які будуть розкриті, залежать від правил кожної Кампанії.
5. Беручи участь у певній Кампанії, Користувач зобов’язується дотримуватися як Сайту Aribo, так і Політики та Правил застосування, а також внутрішніх правил і політики конфіденційності Кампанії.
6. Додаткові дані, включені в профіль користувача, є необов’язковими.

VII. Cookies

1. Сервіс і Додаток використовують файли cookie.
2. Файли cookie використовуються з метою:

1) покращувати якість Послуг, що надаються Адміністратором;
2) визначати кількість осіб, які використовують Вебсайт і Додаток, і отримувати інформацію про те, як ними користуватися;
3) запам’ятовування даних для входу на Вебсайт і в Додаток;
4) ведення анонімної сукупної статистики, що дозволяє Адміністратору покращувати функціональність і задоволеність Користувачів Вебсайт і Додатком;
5) надавати продукти чи послуги, що відповідають очікуванням і потребам Користувача;
6) підтримувати сеанс користувача;
7) використовувати функціональні можливості Вебсайт та Додатку, включаючи вхід на Вебсайт та Додаток.

3. У Сервісі використовуватимуться такі файли cookie: основні, аналітичні, сеансові, постійні
4. За умовчанням більшість веббраузер на ринку приймають файли cookie за замовчуванням. Визначити умови використання файлів cookie можна за допомогою налаштувань окремих веббраузерів. Це означає, що можна, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю вимкнути можливість збереження файлів cookie на комп’ютері – однак в останньому випадку це може вплинути на деякі функції Сервісу.
5. Налаштування веббраузер щодо файлів cookie є актуальними для надання згоди на використання файлів cookie нашим Вебсайт і Програмою – відповідно до правил така згода також може бути надана налаштуваннями вашого веббраузера.
6. Детальна інформація про зміну налаштувань файлів cookie та їх самостійне видалення в найпопулярніших веббраузерів доступна в розділі довідки вашого веббраузера та на наступних сторінках (просто натисніть на посилання):

1) в Chrome chrome://settings/cookies
2) в Firefox about:preferences#privacy
3) в Internet Explorer support.microsoft.com/
4) в Opera opera://settings/content/cookies
5) в Safari support.apple.com/

7. Адміністратор також збирає дані про експлуатацію (так звані журнали – IP-адреса, домен), які зберігаються протягом невизначеного періоду часу та використовуються лише для створення статистики, корисної для адміністрування Вебсайт та Програми. Ці дані носять зведений та анонімний характер, тобто не містять ознак, які ідентифікують осіб, які відвідують Вебсайт. Журнали не розголошуються третім особам.

VIII. БЕЗПЕКА

Адміністратор забезпечує відповідні заходи безпеки для захисту Персональних даних, які знаходяться під нашим контролем, від втрати, неправильного використання та зміни. Адміністратор обробляє всі Персональні дані Користувачів відповідно до чинного законодавства та стандартів безпеки. Лише уповноважені особи мають доступ до даних і лише в обсязі, необхідному для завдань, які вони виконують. Адміністратор вживає всіх заходів для того, щоб суб’єкти, які з ним співпрацюють, гарантували застосування відповідних заходів безпеки під час обробки персональних даних за розпорядженням Адміністратора.
Персональні дані, які обробляє Адміністратор, зберігаються на спеціальних орендованих серверах. Сервери мають відповідні засоби безпеки. Додаткові заходи безпеки:
– SSL сертифікати – що дозволяє захистити дані, надіслані клієнтами. Такий сертифікат шифрує інформацію, надіслану покупцем, наприклад, через форму заявки, реєстраційну форму, панель входу, кошик для покупок.
– використання безпечних скриптів
– каталожний код і захист паролем
– гарантії через контроль доступу
– часта зміна пароля
– оновлення програм

IX. ТРАНСФЕРИ
Вебсайт містить перенаправлення (посилання) на інші вебсайт зі стислим описом. У разі перенаправлення Користувач зобов’язаний ознайомитися з правилами та політикою конфіденційності. У цьому випадку Адміністратор не обробляє Персональне використання Користувача, а особа, яка оброблятиме Особисте використання Користувача, буде адміністратором вебсайт на умовах, визначених його політикою конфіденційності.

X. НЕАНОНОВАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Адміністратор залишає за собою право відправляти неоголошені повідомлення Користувачам, дані яких він отримав у зв’язку з використанням Користувачем Сервісу. Цей термін включає інформацію, безпосередньо пов’язану з діяльністю Сервісу (наприклад, щодо змін у Політиці конфіденційності чи Умовах), некомерційні листи (наприклад, побажання, інформацію про віруси тощо) і, якщо висловлено додаткові необов’язкові згоди, також комерційна інформація. Комерційна інформація максимально фільтрується редакторами Адміністратора. Їх обсяг обмежений, і вони розсилаються епізодично – не частіше одного разу на тиждень.

XI. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо у вас є будь-які запитання, коментарі, заяви чи запити щодо вашої Особистої інформації, практики нашого Сервісу або ви бажаєте скористатися певним правом, зв’яжіться з нами: aribo.info@gmail.com

XII. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Адміністратор докладає зусиль, щоб ця Політика була актуальною та оновлювалася у разі змін положень закону, судових рішень, інструкцій органів, відповідальних за нагляд за обробкою персональних даних, запровадження кодексів належної практики (якщо Адміністратор зв’язаний такими кодексами), зміна технології, методів, цілей або правової основи обробки Персональних даних.

Приєднуйтесь до веселощів!

ЗАВАНТАЖИТИ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ARIBO

Google Play button
App Store button