How Gamification Motivates?

Jak grywalizacja motywuje?

Grywalizacja to potężne narzędzie, które szturmem podbiło świat, rewolucjonizując sposób, w jaki podchodzimy do zaangażowania i motywacji w różnych branżach.

Jeśli zostanie właściwie wykonane, ma moc kierowania ludźmi do osiągnięcia swoich celów, czy to w miejscu pracy, w klasie, czy w życiu osobistym. Ale dlaczego to działa? W jaki sposób grywalizacja motywuje ludzi do osiągania celów?

Mówiąc najprościej, grywalizacja wykorzystuje odpowiednie elementy projektowania gier, aby angażować i motywować ludzi do osiągnięcia ich celów. Dodając elementy zabawy i rywalizacji, grywalizacja może wykorzystać nasze naturalne pragnienie interakcji społecznych i naszą miłość do gier, aby poprowadzić nas do osiągnięcia naszych celów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zrozumienie tego, jak grywalizacja napędza motywację, przeczytaj poniższy artykuł – powinien zawierać wszystkie odpowiedzi, których szukasz!

Zrozumienie psychologii grywalizacji

Ponieważ gamifikacja jest nierozerwalnie związana z ludzkim umysłem, ważne jest zrozumienie, jak działają psychologiczne elementy grywalizacji, aby zaprojektować skuteczne systemy grywalizacji.

Znaczenie motywacji w zachowaniu człowieka

Motywacja jest siłą napędową wpływającą na ludzkie zachowanie, kierującą naszymi działaniami i decyzjami. Odgrywa kluczową rolę w określaniu poziomu wysiłku, jaki wkładamy w wykonywanie zadań, wytrwałości, jaką wykazujemy w obliczu wyzwań oraz naszej ogólnej wydajności.

Rozumiejąc zasady motywacji, projektanci grywalizacji mogą tworzyć systemy, które skutecznie stymulują jednostki do angażowania się w działania, wykonywania zadań i osiągania swoich celów.

Teorie motywacji

Istnieje wiele teorii psychologicznych, które pomagają wyjaśnić działanie motywacji. Dwie z najbardziej uznanych i mających zastosowanie teorii w gamifikacji to teoria hierarchii potrzeb Maslowa i teoria samostanowienia.

Piramida potrzeb Maslowa

Teoria ta, opracowana przez psychologa Abrahama Maslowa, sugeruje, że ludzie mają hierarchię potrzeb, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić optymalne samopoczucie i motywację.

Podstawowe potrzeby fizjologiczne, takie jak pożywienie, woda i schronienie, znajdują się u podstawy hierarchii, a następnie bezpieczeństwo, miłość i przynależność, szacunek i samorealizacja. Zrozumienie tej hierarchii może pomóc projektantom gamifikacji w tworzeniu doświadczeń odpowiadających tym potrzebom, co prowadzi do zwiększonej motywacji i zaangażowania.

How Gamification Motivates?

Teoria samostanowienia

Kolejną ważną teorią w kontekście grywalizacji jest teoria samostanowienia (SDT), opracowana przez psychologów Edwarda Deciego i Richarda Ryana. SDT zakłada, że ludzie mają trzy wrodzone potrzeby psychologiczne: autonomię, kompetencje i pokrewieństwo. Kiedy te potrzeby są zaspokojone, jednostki doświadczają zwiększonej motywacji i optymalnego samopoczucia.

Psychologiczne potrzebyJak to się dzieje?Związek z grywalizacją
AutonomiaLudzie są zmotywowani, gdy mają poczucie kontroli nad swoimi działaniami i decyzjami.Grywalizowane działania zapewniające wybór i pozwalające użytkownikom na wyznaczanie własnych celów mogą zwiększyć poczucie autonomii.
KompetencjaJednostki dążą do doskonalenia swoich umiejętności i zdolności.Systemy grywalizacji mogą wspierać kompetencje poprzez wyznaczanie ambitnych zadań i dostarczanie informacji zwrotnych na temat ich wyników.
PokrewieństwoLudzie mają naturalną potrzebę łączenia się z innymi i bycia częścią społeczności.Potrzebę pokrewieństwa można zaspokoić poprzez elementy grywalizacji, takie jak interakcja społeczna, współpraca i rywalizacja.

Włączając te teorie motywacyjne do projektowania grywalizacji, twórcy mogą skutecznie angażować i motywować użytkowników w różnych kontekstach.

Kluczowe elementy psychologiczne w grywalizacji

Systemy grywalizacji opierają się na kilku kluczowych elementach psychologicznych, które stymulują motywację i zaangażowanie. Zrozumienie tych elementów i sposobu ich działania jest niezbędne do zaprojektowania skutecznych i udanych doświadczeń związanych z grywalizacją.

Zewnętrzna motywacja

Motywacja zewnętrzna odnosi się do chęci wykonywania czynności lub ukończenia zadań w celu uzyskania zewnętrznych nagród lub wyników. Grywalizacja często opiera się na zewnętrznych motywatorach, które mają zachęcić użytkowników do interakcji z systemem.

Nagrody i zachęty

Nagrody i namacalne zachęty należą do typowych elementów projektowania gier rutynowo stosowanych w działaniach związanych z grywalizacją. Zapewniają użytkownikom poczucie osiągnięć i postępu, zachęcając ich do dalszego angażowania się w aktywność.

Systemy grywalizacji wykorzystują różne rodzaje nagród, w tym punkty, odznaki, trofea, wirtualną walutę i zawartość do odblokowania. Każdy typ służy innemu celowi i może zostać użyty do wzmocnienia określonych zachowań lub działań.

Stosowanie systemów wynagrodzeń to podejście sprawdzone, potwierdzone licznymi badaniami potwierdzającymi ich skuteczność w zwiększaniu motywacji i zaangażowania.

Na przykład przegląd badań empirycznych dotyczących grywalizacji przeprowadzony przez Hamariego, Koivisto i Sarsę (2014) wykazał, że systemy nagród (i inne funkcje gier) ogólnie mają pozytywny wpływ na zaangażowanie i przyjemność użytkowników.

Konkurencja i porównanie społeczne

Rywalizacja jest potężnym motywatorem zewnętrznym, który motywuje wiele osób do osiągania doskonałych wyników. W grywalizacji elementy rywalizacji, takie jak tablice wyników i rankingi, mogą zachęcać użytkowników do osiągania lepszych wyników niż ich rówieśnicy lub przekraczania własnych rekordów.

Podobnie porównanie społeczne jest kolejnym kluczowym elementem napędzającym motywację. Teoria porównania społecznego, zaproponowana po raz pierwszy przez psychologa Leona Festingera w 1954 roku, sugeruje, że ludzie oceniają swoje własne umiejętności i opinie, porównując się z innymi. W gamifikacji porównania społeczne można ułatwić dzięki takim funkcjom, jak profile publiczne, wspólne osiągnięcia i wspólne wyzwania.

Należy pamiętać, że wdrażanie tabel liderów i rankingów w celu wykorzystania konkurencji/porównań społecznych należy przeprowadzić ostrożnie. Badanie czasopisma JMIR Serious Games z 2021 roku sugeruje, że niewłaściwe wykorzystanie elementów grywalizacji może negatywnie wpłynąć na motywację i wydajność niektórych osób.

Aby temu zaradzić, w badaniu zaproponowano szereg celów, o których należy pamiętać przy projektowaniu tych funkcji, takich jak minimalizowanie poczucia nieadekwatności i nadawanie priorytetu poczuciu sukcesu, aby pobudzić myślenie kontrfaktyczne.

Wewnętrzna motywacja

Motywacja wewnętrzna odnosi się do chęci angażowania się w działania dla wrodzonej przyjemności i satysfakcji, a nie dla nagród zewnętrznych. Celem projektantów gamifikacji jest wspieranie wewnętrznej motywacji poprzez tworzenie angażujących doświadczeń, które użytkownicy uznają za przyjemne i satysfakcjonujące.

Wyzwanie i rozwój umiejętności

Jednym z kluczowych aspektów motywacji wewnętrznej jest chęć podejmowania wyzwań i rozwoju umiejętności. Ludzie mają naturalną motywację do doskonalenia swoich umiejętności i pokonywania trudności. W grywalizacji można to osiągnąć poprzez projektowanie zadań lub wyzwań, które wymagają od użytkowników rozwinięcia nowych umiejętności lub zastosowania już istniejących w innowacyjny sposób.

Aby zmaksymalizować motywację i zaangażowanie, istotne jest zrównoważenie poziomów trudności: zadania powinny być na tyle trudne, aby pobudzić zainteresowanie, ale nie na tyle trudne, aby stały się frustrujące lub demoralizujące. Badania Csikszentmihalyi (1990) dotyczące koncepcji „przepływu” potwierdzają tę tezę, sugerując, że czynności przypominające grę z elastycznymi wyzwaniami z pewnością będą przyjemniejsze dla użytkowników.

Ciekawość i eksploracja

Innym kluczowym elementem motywacji wewnętrznej jest ciekawość, która popycha jednostki do poszukiwania nowych doświadczeń i uczenia się nowych rzeczy. Systemy grywalizacji mogą pobudzać ciekawość i eksplorację, zapewniając możliwości odkrywania, eksperymentowania i kreatywności.

Na przykład włączenie ukrytych nagród, rozgałęzionych fabuł lub interaktywnych środowisk może zainspirować użytkowników do eksploracji systemu i głębszego zaangażowania się w treść. Kolejnym konkretnym elementem projektu gry, przydatnym w tym przypadku, jest mechanika „wskazówki” – podstawa doświadczeń mających na celu wzbudzenie ciekawości.

Zastosowanie psychologii grywalizacji w różnych kontekstach

Grywalizacja została z powodzeniem zastosowana w różnych kontekstach, począwszy od edukacji i produktywności w miejscu pracy, po zdrowie i kondycję. Rozumiejąc psychologiczne zasady grywalizacji, projektanci mogą tworzyć dostosowane do potrzeb doświadczenia, które skutecznie motywują i angażują użytkowników w każdej z tych dziedzin.

Edukacja I Uczenie się

Grywalizacja wykazała ogromny potencjał w zwiększaniu zaangażowania uczniów i motywacji do nauki.

Jeśli połączysz elementy projektu gry, takie jak nagrody, rywalizacja, wyzwania i informacje zwrotne, systemy edukacyjne mogą doświadczyć odmienionego doświadczenia w zakresie zarabiania – takiego, które jest bardzo przyjemne i stymulujące.

Badania konsekwentnie wykazują skuteczność grywalizacji w edukacji. Na przykład metaanaliza przeprowadzona przez Dichevę i in. (2015) odkryli, że w większości z 34 recenzowanych artykułów odnotowano pozytywny wpływ grywalizacji na uczniów objętych systemem edukacji – chociaż potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć długoterminowe skutki.

Eksperyment przeprowadzony w 2020 roku na grupie 40 studentów studiów licencjackich wykazał wyraźną poprawę trafności wśród osób poddanych nauczaniu z wykorzystaniem grywalizacji – zwłaszcza osób, które wykazywały niską ugodowość i otwartość. Wydaje się to sugerować, że grywalizacja w kontekście edukacyjnym ma bardziej znaczący wpływ na uczniów introwertycznych niż na ich ekstrawertycznych kolegów.

Produktywność w miejscu pracy

Grywalizacja może być również wykorzystana do zwiększenia produktywności i motywacji w miejscu pracy. Dodając określone elementy projektowania gier do zadań służbowych, pracodawcy mogą zachęcać pracowników do osiągania najlepszych wyników i osiągania celów organizacyjnych.

Kompleksowy przegląd materiałów badawczych na temat grywalizacji przeprowadzony w 2017 r. sugeruje, że zgamifikowane środowiska pracy bardzo sprzyjają wyższemu poziomowi motywacji i zaangażowania oraz przyczyniają się do wspólnej pracy i wydajności zespołu.

W przeglądzie wzięto pod uwagę 35 różnych artykułów, począwszy od studiów ilościowych, jakościowych i przypadków, po artykuły teoretyczne oparte na 17 niezależnych próbach – bardzo zróżnicowany i rzetelny wybór.

Zapewnienie długoterminowego zaangażowania i motywacji poprzez grywalizację

Chociaż grywalizacja może być bardzo korzystna dla użytkowników, należy rozważyć, w jaki sposób utrzymać długoterminową motywację i zaangażowanie. Nadmierne skupianie się na pewnych elementach może zagrozić Twojej inicjatywie grywalizacji i skutkować rozczarowującymi zwrotami.

Unikanie nadmiernego nacisku na nagrody zewnętrzne

Chociaż nagrody zewnętrzne mogą skutecznie motywować użytkowników, nadmierne poleganie na tych podstawowych elementach może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji. Użytkownicy, którzy starają się wyróżniać tylko dla nagród, mogą stracić zainteresowanie doskonaleniem się lub ukończeniem zadania, gdy nagrody nie będą już dostępne.

Mogą także żądać coraz bardziej satysfakcjonujących nagród, co prowadzi do poczucia, że coś im się należy. W skrajnych przypadkach użytkownikom, którzy zawsze doświadczali motywacji zewnętrznej, może być trudniej dostosować się do sytuacji, w których nagrody nie są dostępne.

Zachęcanie do wewnętrznej motywacji

Aby zapewnić długoterminowe zaangażowanie, projektanci grywalizacji powinni skupić się na wspieraniu wewnętrznej motywacji poprzez włączenie elementów promujących wyzwania, eksplorację i rozwój umiejętności.

Elementy te mogą zainspirować użytkowników do dalszego korzystania z systemu, nawet gdy nagrody zewnętrzne nie są już dostępne, ponieważ główną motywacją ich działań jest nieodłączna radość z doświadczenia.

Dostosowywanie strategii grywalizacji do różnic indywidualnych

Poszczególne osoby różnią się preferencjami i możliwościami. Aby zmaksymalizować motywację, jaką użytkownicy czerpią z działań związanych z grami, projektanci muszą wziąć pod uwagę te indywidualne różnice i stworzyć spersonalizowane doświadczenia.

Dostosowując strategie grywalizacji do różnych stylów uczenia się, poziomów umiejętności i cech osobowości, projektanci mogą zapewnić, że ich systemy będą skuteczne dla zróżnicowanego grona użytkowników.

Na przykład niektórzy ludzie mogą rozwijać się dzięki rywalizacji i porównaniom społecznym, podczas gdy inni mogą preferować współpracę lub samotne wyzwania. Oferując wiele trybów zaangażowania, systemy grywalizacji mogą zaspokoić unikalne potrzeby i preferencje każdego użytkownika.

Aribo pomaga motywować, grywalizując Twoje działania

Siła motywacyjna działań związanych z grywalizacją jest znacząca, nic więc dziwnego, że wiele firm, organizacji i osób prywatnych chce wdrożyć grywalizację w swoich własnych systemach. Jednak ręczne wykonanie tej czynności może być trudne, szczególnie jeśli nie znasz tej koncepcji. I tu z pomocą przychodzi Aribo.

Aribo to platforma grywalizująca zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom w grywalizowaniu ich działań i zadań w różnych kontekstach, takich jak edukacja, HR czy turystyka. Bogaty w funkcje Aribo ułatwia użytkownikom dodawanie elementów przypominających grę do swoich doświadczeń i śledzenie ich postępów. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć bardziej angażujące środowisko do nauki, czy zwiększyć produktywność w miejscu pracy, Aribo może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.

Wniosek

Grywalizacja okazała się potężnym narzędziem motywowania i angażowania użytkowników w różnych kontekstach, takich jak edukacja, produktywność w miejscu pracy i rozwój osobisty.

Rozumiejąc podstawowe psychologiczne zasady motywacji i włączając kluczowe elementy, takie jak motywatory zewnętrzne i wewnętrzne, wyzwania i eksploracja, projektanci mogą tworzyć grywalizowane doświadczenia, które skutecznie prowadzą użytkowników do osiągnięcia ich celów.

Dopóki utrzymujesz równowagę między nagrodami zewnętrznymi a motywacją wewnętrzną i uwzględniasz różnice indywidualne, grywalizacja może prowadzić do długoterminowego sukcesu i satysfakcji.

Więc po co czekać? Uzbrojeni w tę wiedzę i narzędzia takie jak Aribo , możesz zacząć wdrażać strategie grywalizacji we własnych projektach i odblokować pełny potencjał motywacji dla siebie, swojego zespołu i organizacji.

Wykorzystaj moc grywalizacji i obserwuj, jak zaangażowanie i produktywność wznoszą się na nowy poziom!