How & Why Gamification Works?

Jak i dlaczego działa grywalizacja?

Kiedy ostatni raz byłeś całkowicie pochłonięty jakąś czynnością, tracąc poczucie czasu i bez wysiłku opanowując nowe umiejętności? Jest duże prawdopodobieństwo, że stało się to podczas udziału w jakiejś zabawie.

Grywalizacja, proces włączania elementów przypominających grę do kontekstów niezwiązanych z grami, to coraz popularniejszy sposób zwiększania zaangażowania użytkowników i pracowników oraz motywowania ich do większej pracy. Ale jak i dlaczego działa gamifikacja?

Mówiąc prościej, grywalizacja zapewnia użytkownikom poczucie celu, postępu i informacji zwrotnej, która pomaga im utrzymać zaangażowanie w aktywność. Sprawia, że mózg uwalnia pewne neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i endorfiny.

Innymi słowy, grywalizacja oszukuje mózg, aby poczuł nagrodę za wykonanie zadania, nawet jeśli zadanie to nie jest z natury przyjemne . Poprawnie przeprowadzona grywalizacja może pomóc ludziom zdobyć nowe umiejętności, pokonać wyzwania i osiągnąć swoje cele.

Oczywiście tak krótka odpowiedź nie jest w stanie oddać w pełni fascynujących efektów grywalizacji.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o fascynującym świecie grywalizacji!

How & Why Gamification Works?

Jak działa grywalizacja?

Proces grywalizacji polega na włączeniu mechaniki gry, takiej jak punkty, odznaki, tabele wyników i wyzwania, do środowisk innych niż gry. Ma to na celu uczynienie wykonywanego zadania bardziej wciągającym i przyjemnym dla użytkownika, co z kolei zwiększa motywację i uczestnictwo.

Najpierw musisz zidentyfikować pożądane zachowania lub cele, które należy osiągnąć. Następnie należy zaprojektować system nagradzający użytkowników za wykonanie tych działań, często poprzez połączenie rywalizacji, współpracy i osiągnięć.

Na przykład w środowisku edukacyjnym grywalizacja może obejmować przyznawanie punktów lub odznak uczniom, którzy osiągnęli określone kamienie milowe, takie jak ukończenie lekcji lub zdanie quizu. Dzięki temu nauka stanie się bardziej interaktywna i przyjemna, a jednocześnie zapewni uczniom poczucie spełnienia.

W kontekście biznesowym grywalizacja może zostać wykorzystana do zwiększenia zaangażowania i produktywności pracowników lub do pomocy im w zaaklimatyzowaniu się w pracy.

Możesz na przykład skonfigurować proces wdrażania oparty na grywalizacji, który wykorzystuje elementy projektowania gier, aby pomóc nowym pracownikom poznać kulturę i wartości firmy.

Alternatywnie możesz użyć grywalizacji, aby zachęcić pracowników do osiągnięcia określonych celów, takich jak zwiększenie sprzedaży lub zmniejszenie odpływu klientów.

Dlaczego grywalizacja działa?

Grywalizowane zajęcia sprawdzają się tak dobrze, ponieważ wykorzystują nasze wrodzone potrzeby psychologiczne i pragnienia mistrzostwa, autonomii i więzi społecznych.

Gatunek ludzki jest zaprogramowany na czerpanie przyjemności z zabaw i gier, które pomagają nam rozwijać niezbędne umiejętności. Włączając elementy przypominające grę do kontekstów niezwiązanych z grami, możemy wywołać podobne reakcje, które napędzają motywację i zaangażowanie.

Grywalizacja pomaga także rozwinąć emocjonalną więź między użytkownikiem, a wykonywanym zadaniem. Ludzie chętniej angażują się i inwestują w działania, które wywołują pozytywne emocje, takie jak zabawa, ekscytacja i poczucie spełnienia.

Kiedy użytkownicy czują się nagradzani za swoje wysiłki, są bardziej skłonni do dalszego uczestnictwa, a nawet poszukiwania dodatkowych wyzwań.

Co więcej, grywalizacja może sprzyjać zdrowej rywalizacji wśród użytkowników, inspirując ich do poprawy wydajności i przekraczania własnych granic. Jednocześnie elementy współpracy w systemach grywalnych mogą promować pracę zespołową i interakcje społeczne, prowadząc do silniejszych powiązań między jednostkami.

Innymi słowy, wysiłki związane z grywalizacją w pełni wykorzystują sposób, w jaki połączone są mózgi naszych naczelnych.

Rola dopaminy i endorfin w grywalizacji

Dopamina i endorfiny odgrywają znaczącą rolę w efektywności grywalizacji. Te neuroprzekaźniki są uwalniane w mózgu, gdy doświadczamy przyjemności lub nagrody, tworząc poczucie satysfakcji i motywacji.

Angażując się w gry zręcznościowe, oczekiwanie na zdobycie nagród lub osiągnięcie celów wyzwala uwalnianie dopaminy. Tworzy to pętlę pozytywnego sprzężenia zwrotnego, w której użytkownik czuje się zmotywowany do kontynuowania aktywności w poszukiwaniu dalszych nagród.

Z drugiej strony endorfiny uwalniają się podczas aktywności fizycznej lub gdy doświadczamy pozytywnych emocji, takich jak szczęście, podekscytowanie lub spełnienie. W kontekście grywalizacji endorfiny pomagają stworzyć poczucie przepływu lub całkowitego zanurzenia się w aktywności. Może to sprawić, że wykonywane zadanie stanie się przyjemniejsze i sprawi, że użytkownicy chętniej będą go kontynuować.

Nauka kryjąca się za grywalizacją

U podstaw skuteczności grywalizacji leży kilka zasad naukowych.

Pierwszą z nich jest koncepcja przepływu, która odnosi się do stanu całkowitego zanurzenia się w czynności i utraty poczucia czasu. Grywalizacja może pomóc w stworzeniu tego stanu, zapewniając użytkownikom jasne cele, natychmiastową informację zwrotną i równowagę pomiędzy wyzwaniem a poziomem ich umiejętności.

Inną kluczową zasadą jest teoria wzmocnienia, która zakłada, że istnieje większe prawdopodobieństwo powtórzenia zachowań, po których następuje pozytywne konsekwencje. Grywalizacja wykorzystuje to, zapewniając nagrody lub zachęty za pożądane zachowanie, wzmacniając motywację użytkowników do dalszego angażowania się w zadanie.

Wreszcie teoria samostanowienia sugeruje, że ludzie są bardziej zmotywowani, gdy czują się autonomiczni i kompetentni w swoich działaniach. Grywalizacja może wspierać te uczucia, umożliwiając użytkownikom dokonywanie wyborów, wyznaczanie własnych celów i przejmowanie odpowiedzialności za swoje postępy.

Grywalizacja: wewnętrzna vs. Zewnętrzna motywacja

Grywalizacja jest tak skuteczna, ponieważ może wykorzystać zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną motywację do zwiększania zaangażowania.

Motywacja wewnętrzna odnosi się do wrodzonego pragnienia zaangażowania się w działanie dla samego działania, podczas gdy motywacja zewnętrzna jest napędzana zewnętrznymi nagrodami lub konsekwencjami.

W kontekście grywalizacji motywacja wewnętrzna może obejmować radość z rozwiązywania zagadek, doskonalenia umiejętności lub współpracy z innymi użytkownikami. Z drugiej strony motywacja zewnętrzna może obejmować zdobywanie punktów, odznak lub innych namacalnych nagród.

Idealnie, dobrze zaprojektowany system grywalizacji zaspokoi oba rodzaje motywacji. Oferując szeroką gamę mechanik gry, które odpowiadają różnym preferencjom użytkowników, możesz mieć pewność, że Twoja strategia grywalizacji pozostanie wciągająca i skuteczna dla zróżnicowanej grupy odbiorców.

W końcu ludzie są różni i próba motywowania wszystkich tą samą taktyką to szybki sposób na to, aby zobaczyć, że twoje wysiłki się nie powiodą.

Powszechne mity na temat grywalizacji

Pomimo tego, że grywalizacja jest koncepcją o ugruntowanej pozycji, nadal nękają ją pewne błędne przekonania na temat tego, jak i dlaczego działa. Oto cztery najczęstsze mity na temat grywalizacji wraz z prawdą, która za nimi stoi.

Mit nr 1: Grywalizacja nie jest odpowiednia dla dorosłych odbiorców

Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów wobec grywalizacji jest to, że jest ona odpowiednia tylko dla dzieci i młodych dorosłych. Nie może to być jednak dalsze od prawdy.

Grywalizacja może być skutecznie stosowana w każdej grupie wiekowej – pod warunkiem, że projekt i narracja są odpowiednie dla konkretnej grupy odbiorców. Punkty, tabele wyników i quizy sprawdzają się równie dobrze w przypadku pracujących dorosłych, jak i w przypadku dzieci w klasie.

Od przedszkolaków po emerytowanych seniorów – wszyscy chcą być doceniani za swoje osiągnięcia i mieć poczucie postępu. Grywalizacja może to zapewnić w sposób zabawny i wciągający, niezależnie od wieku.

Zaprojektowana przemyślanie i z myślą o dorosłych użytkownikach, grywalizacja może być skutecznym narzędziem w różnych środowiskach, w tym w szkoleniach korporacyjnych, rozwoju osobistym, a nawet opiece zdrowotnej.

Mit nr 2: Grywalizacja nie sprawdza się w przypadku poważnych zadań

Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że grywalizacja nadaje się tylko do lekkich i trywialnych zadań.

W rzeczywistości grywalizacja została z powodzeniem zastosowana do szerokiego zakresu poważnych i złożonych zadań, takich jak nauka języków, opracowywanie strategii marketingowej, zarządzanie finansami, a nawet rzucenie palenia.

Na przykład gra Foldit wykorzystuje elementy grywalizacji do pozyskiwania rozwiązań w zakresie składania białek od amatorskich graczy. Pomogło to przyspieszyć badania naukowe w tej dziedzinie i doprowadziło do rzeczywistych zastosowań, takich jak opracowywanie nowych leków.

Cisco, znana amerykańska firma technologiczna, również wykorzystała grywalizację do szkolenia swoich pracowników w zakresie korzystania z platform mediów społecznościowych. Ich próby grywalizacji opłaciły się bardzo dobrze – setki pracowników wzięło udział w tysiącach kursów edukacyjnych.

Wdrożona w sposób przemyślany, grywalizacja może sprawić, że nawet najbardziej zniechęcające zadania staną się łatwiejsze do wykonania i wciągające.

Mit nr 3: Grywalizacja to tylko trend tymczasowy

Lekceważenie grywalizacji jako przemijającej mody pokazuje krytyczny brak zrozumienia, jak i dlaczego ona działa.

Grywalizacja jako jasno określona koncepcja istnieje od lat 80-tych XX wieku. Od tego czasu popularność tego zjawiska stale rośnie i jest coraz powszechniej stosowana w różnych branżach, a badania konsekwentnie wykazują jego potencjał w zakresie zwiększania zaangażowania, motywacji i uczenia się.

W miarę ciągłego rozwoju technologii możemy spodziewać się, że strategie grywalizacji staną się w przyszłości jeszcze bardziej wyrafinowane i skuteczne.

Oczywiście idea grywalizacji jest jeszcze starsza. Gry były wykorzystywane jako narzędzie do nauki, szkolenia i rozwoju na długo przed ukuciem tego terminu.

Aby zilustrować tę kwestię, cały ruch skautów w Ameryce opiera się na podstawowej idei zbierania odznak za biegłość w różnych zajęciach na świeżym powietrzu.

Mit nr 4: Grywalizacja to to samo, co gry

Chociaż grywalizacja czerpie z elementów projektowania gier, nie należy mylić tych dwóch koncepcji.

Grywalizacja polega na włączaniu mechaniki gier do kontekstów niezwiązanych z grami, aby poprawić wyniki dzięki większemu zaangażowaniu i motywacji. Innymi słowy, głównym celem grywalizacji jest uzyskanie od użytkowników bardziej wymiernych wyników.

Z drugiej strony gry służą przede wszystkim rozrywce i przyjemności. Chociaż mogą wiązać się z dodatkowymi korzyściami, takimi jak rozwijanie umiejętności lub wspieranie interakcji społecznych, nie są to główne cele większości gier. Dobre samopoczucie jest ostatecznym celem grania w grę.

Jak sprawić, by Twoja strategia grywalizacji działała dobrze?

Jeśli rozważasz wprowadzenie grywalizacji do swojej firmy, musisz pamiętać o kilku kluczowych czynnikach, aby Twoje wysiłki zakończyły się sukcesem.

  • Jasno zdefiniuj swoje cele: określ cele, które chcesz osiągnąć dzięki grywalizacji i upewnij się, że wybrana mechanika gry jest zgodna z tymi celami i ogólną strategią biznesową.
  • Poznaj swoich odbiorców: poznaj preferencje, motywacje i potrzeby użytkowników, aby móc zaprojektować gry, które będą do nich pasować.
  • Zrównoważ wyzwanie i umiejętności: upewnij się, że Twoje zgamifikowane zadania są na tyle trudne, aby były wciągające, ale nie na tyle trudne, aby użytkownicy byli sfrustrowani lub zniechęceni.
  • Zapewniaj znaczące nagrody: oferuj nagrody, które są naprawdę cenne dla użytkowników i wzmacniają pożądane zachowania lub działania.
  • Zachęcaj do interakcji społecznych: wzmacniaj poczucie wspólnoty i współpracy, włączając funkcje społecznościowe, takie jak tabele wyników, wyzwania zespołowe lub wzajemne uznanie.
  • Ciągłe iterowanie i ulepszanie: Monitoruj wydajność swojej strategii grywalizacji i dostosowuj mechanikę gry w razie potrzeby, aby zoptymalizować zaangażowanie i efektywność użytkowników/pracowników.

Aribo sprawia, że Twoje wysiłki w zakresie grywalizacji są bardziej efektywne

Teraz, gdy już wiesz, jak działa gamifikacja i dlaczego jest tak skuteczna, bez wątpienia chcesz zacząć wdrażać ją w swoim biznesie. Ale od czego zacząć? W końcu wdrażanie elementów projektu gry w kontekstach niezwiązanych z grami jest często żmudne i może nawet wymagać specjalistycznej wiedzy, aby było prawidłowe.

Nie martw się – Aribo jest tutaj, aby pomóc Ci zapewnić sukces Twojego programu grywalizacji!

Aribo to platforma grywalizacji, która pomaga organizacjom i osobom prywatnym projektować i wdrażać skuteczne strategie grywalizacji.

Oferując zestaw narzędzi i elementów gier zaprojektowanych z myślą o zwiększaniu zaangażowania użytkowników, Aribo umożliwia tworzenie niestandardowych, zindywidualizowanych doświadczeń dostosowanych do potrzeb i preferencji odbiorców.

Dzięki Aribo możesz łatwo włączyć mechanikę gry, taką jak quizy, wskazówki, historie, a nawet elementy AR, do swoich istniejących działań . Chcesz, aby Twoje kursy były niezapomniane? A może zamienić nudne tworzenie kampanii marketingowej w przygodę? Z Aribo wszystko jest możliwe!

Wybierz Aribo już dziś i wykorzystaj nieograniczoną moc grywalizacji na swoją korzyść!

Końcowe przemyślenia

Grywalizacja może być potężnym narzędziem, które zmienia sposób, w jaki podchodzimy do nauki, pracy i rozwoju osobistego. Wykorzystując nasze wrodzone pragnienia mistrzostwa, autonomii i więzi społecznych, grywalizacja może pomóc zwiększyć motywację, zaangażowanie, a ostatecznie dobrobyt.

Niezależnie od tego, czy chcesz urozmaicić swoje programy szkoleniowe, zwiększyć lojalność wobec marki, czy po prostu sprawić, że codzienne zadania staną się przyjemniejsze, zasady grywalizacji z pewnością przyniosą Ci konkretne rezultaty.

Dlaczego więc nie zaryzykować i zacząć włączać elementy przypominające grę do swoich zajęć już dziś? Dzięki Aribo i jego szerokiemu zakresowi mechanik gry, niebo jest nieograniczone! Skontaktuj się z nami teraz i znajdź swoją drogę do sukcesu!