Czym jest grywalizacja?

W dzisiejszej erze cyfrowej sposób, w jaki uczymy się, pracujemy i współdziałamy ze sobą, przeszedł znaczącą transformację. Pojawiły się innowacyjne metody angażowania odbiorców, które przyciągają uwagę osób z różnych branż i grup wiekowych. Jednym z takich podejść, które zyskało ogromną popularność, jest grywalizacja. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak można zintegrować tę koncepcję z różnymi aspektami naszego życia, trafiłeś we właściwe miejsce.

U podstaw grywalizacji leży zastosowanie elementów przypominających grę w kontekstach niezwiązanych z grami. W tym artykule postaramy się przedstawić Ci tę fascynującą koncepcję. Przedstawimy Ci krótki przegląd jego historii, kluczowych funkcji i korzyści, a także szczegółowo omówimy wykorzystanie grywalizacji w różnych branżach.

Pod koniec tego artykułu powinieneś mieć konkretną wiedzę na temat tego, czym jest grywalizacja i jak można ją zastosować w życiu osobistym i zawodowym.

Czytaj dalej i poznaj wszystkie podstawy grywalizacji!

Czym jest grywalizacja?

Grywalizacja to proces włączania elementów gry i mechaniki gier (tj. zaczerpniętych z gier komputerowych), takich jak rywalizacja, nagrody i interaktywność, do kontekstów innych niż gry w celu zwiększenia zaangażowania, motywacji i uczenia się użytkowników.

To innowacyjne podejście ma na celu uczynienie zwykłych zadań przyjemniejszymi i bardziej atrakcyjnymi poprzez wykorzystanie wciągającej natury gier. Można go zastosować w różnych branżach i sektorach, w tym w edukacji, biznesie, marketingu i rozwoju osobistym.

Koncepcja grywalizacji opiera się przede wszystkim na założeniu, że ludzie są z natury motywowani przez pragnienie osiągnięć, statusu, interakcji społecznych i wyrażania siebie. Wykorzystując te motywacje poprzez elementy gry, grywalizacja może sprawić, że przyziemne zadania staną się bardziej ekscytujące, jednocześnie promując pożądane zachowania i wyniki.

Aby skutecznie wdrożyć gamifikację, konieczne jest dokładne zrozumienie preferencji i motywacji docelowych odbiorców. Pomoże Ci to zaprojektować dostosowane do ich potrzeb doświadczenie, które będzie odpowiadać ich konkretnym zainteresowaniom i skłoni ich do bardziej aktywnego zaangażowania w Twoje treści lub oferty.

Dodatkowo skuteczna grywalizacja wymaga znalezienia równowagi pomiędzy wyzwaniem a przyjemnością – wprowadzenie elementów projektu gry na tyle skomplikowanych, aby były wciągające, ale nie na tyle trudne, aby stały się frustrujące.

Teraz, gdy znasz już najbardziej podstawową definicję grywalizacji, przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, jak powstała ta intrygująca koncepcja.

woman doing a report

Krótka historia grywalizacji

Choć grywalizacja jako koncepcja zyskała w ostatnich latach szerokie uznanie, jej korzeni można doszukiwać się już na samym początku XX wieku.

Już w 1908 roku powstał ruch skautowy, którego celem było zaszczepianie młodych chłopców pozytywnych wartości poprzez szereg angażujących zajęć. Choć niekoniecznie jest to nowy pomysł sam w sobie, ruch skautowy wprowadził jedną z najbardziej nowatorskich mechanik gier tamtych czasów – koncepcję odznak, które można było zdobyć poprzez wykonanie określonych zadań. Ten system nagród miał zachęcić chłopców do udziału w różnych zajęciach, zdobywania nowych umiejętności i dalszego awansu w szeregach organizacji.

W roku 1973 uznano grywalizację za realną metodę zrekompensowania strat produktywności spowodowanych zwiększoną sprzedażą sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Charles Coonradt, autor książki The Game of Work, zaproponował, aby firmy mogły zwiększyć motywację i produktywność pracowników poprzez włączenie mechaniki gier do swojej pracy.

W swojej książce Coonradt nakreślił kilka kluczowych zasad, które później stały się niezbędne do skutecznej grywalizacji, w tym mechanikę gry, taką jak informacja zwrotna, cele krótkoterminowe i poczucie postępu.

Od tego czasu gamifikacja stale ewoluuje, a wraz z postępem technologii pojawiają się nowe zastosowania i podejścia. Termin „gamifikacja” został oficjalnie ukuty w 2002 roku przez brytyjskiego przedsiębiorcę Nicka Pellinga, choć dopiero w 2010 roku koncepcja ta zaczęła zyskiwać na popularności.

Obecnie grywalizacja oraz niezliczona ilość mechanik gier i zasad gier wideo, na których się opiera, są rutynowo stosowane w różnych branżach z wielkim sukcesem. Od edukacji i opieki zdrowotnej po biznes i marketing – tę wszechstronną koncepcję można wykorzystać do osiągnięcia szerokiego zakresu celów wykraczających poza czystą rozrywkę.

Kluczowe elementy grywalizacji

Aby lepiej zrozumieć, jak działają strategie grywalizacji, ważne jest zapoznanie się z kluczowymi elementami, które składają się na udane doświadczenie grywalizacji. Komponenty te pomagają stworzyć wciągające i wciągające środowisko, które motywuje użytkowników do uczestnictwa i osiągania swoich celów.

 • Cele i zadania: jasno określone cele dają użytkownikom poczucie celu i kierunku. Niezależnie od tego, czy chodzi o wykonanie zadania, osiągnięcie określonego poziomu czy opanowanie umiejętności, wyznaczanie celów w ramach strategii grywalizacji pomaga uczestnikom zachować koncentrację i motywację przez cały czas trwania doświadczenia.
 • Zasady i struktura: ustanowienie zestawu zasad i wytycznych pomaga zachować spójność, sprawiedliwość i równowagę różnych elementów grywalizacji i mechaniki gry. Nakreślając granice i oczekiwania dotyczące zachowań użytkowników, uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, jak poruszać się po doświadczeniu i osiągać swoje cele.
 • Informacje zwrotne i postępy: regularne dostarczanie informacji zwrotnych jest niezbędne, aby użytkownicy byli zaangażowani i informowani o swoich postępach. Może to przybrać formę mechaniki gry, takiej jak punkty, odznaki lub zdobywanie kolejnych poziomów, które służą jako namacalne wskaźniki rozwoju i osiągnięć.
 • Wyzwania i rywalizacja: wprowadzenie wyzwań i możliwości rywalizacji dodaje emocji i motywacji do gry. Użytkownicy dążą do pokonywania przeszkód lub osiągania lepszych wyników niż inni w dążeniu do swoich celów.
 • Nagrody i uznanie: oferowanie nagród i wyrazów uznania za osiągnięcia stanowi potężną zachętę do dalszego uczestnictwa. Od odblokowywania nowych funkcji gier po zdobywanie uznania społecznego – te techniki grywalizacji oparte na zachętach wzmacniają pozytywne zachowania i promują zaangażowanie pracowników.
 • Interakcja społeczna: włączenie elementów społecznościowych do grywalizacji zachęca do współpracy, komunikacji i przyjaznej rywalizacji między użytkownikami. To nie tylko buduje poczucie wspólnoty, ale także sprawia, że doświadczenie staje się przyjemniejsze.
kid wearing vr

Grywalizacja i typy graczy

Aby stworzyć skuteczny system gier, należy wziąć pod uwagę różne typy graczy, którzy mogą brać udział w rozgrywce. Dostosowując swoje podejście do różnych preferencji, możesz zapewnić większe zaangażowanie wśród docelowych odbiorców. Wszechstronne zrozumienie typów graczy może pokierować procesem projektowania i pomóc w opracowaniu doświadczeń, które będą odpowiadać różnym osobom.

Taksonomia typów graczy Richarda Bartle’a to popularny model w społeczności graczy, który dzieli graczy na cztery główne kategorie: osoby osiągające sukcesy, odkrywcy, osoby towarzysko i zabójcy. Chociaż model ten został początkowo opracowany na potrzeby gier online dla wielu graczy, może się on również okazać przydatny w zrozumieniu motywacji i preferencji użytkowników w grach.

Osiągający

Osoby te kierują się potrzebą osiągnięcia mistrzostwa, osiągnięcia celów i zdobycia nagród. Lubią pokonywać wyzwania i demonstrować swoje kompetencje. Zaprojektowanie systemu grywalizacji tak, aby obejmował jasne cele, namacalne wskaźniki postępu i znaczące nagrody, spodoba się osobom osiągającym sukcesy.

Dodatkowo wdrożenie zrównoważonej krzywej trudności, która pozwala graczom stopniowo przechodzić przez coraz trudniejsze zadania, utrzyma motywację i zaangażowanie osób, które osiągnęły sukcesy.

Odkrywcy

Odkrywcy czerpią satysfakcję z odkrywania nowych aspektów doświadczenia, takich jak ukryte funkcje lub unikalne sposoby interakcji z otoczeniem. Są ciekawi i lubią odkrywać tajemnice lub rozwiązywać zagadki.

Aby zaangażować tego typu gracza, rozważ dodanie elementów wymagających eksperymentów. Możesz uwzględnić alternatywne ścieżki ukończenia lub tajne bonusy, które nagradzają graczy za ich ciekawość.

Socjaliści

Ta grupa ceni interakcje społeczne i lubi budować relacje z innymi w ramach tego doświadczenia. Rozwijają się dzięki współpracy, komunikacji i nawiązywaniu kontaktów z innymi uczestnikami.

Integracja możliwości interakcji – takich jak funkcje czatu, fora dyskusyjne lub wspólne wyzwania – może przyciągnąć osoby towarzyskie do Twojego systemu gry. Co więcej, projektowanie wspólnych zadań, w których gracze muszą współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, może zwiększyć znaczenie pracy zespołowej i zaangażowania społecznego.

Zabójcy

Zabójcy rozwijają się dzięki rywalizacji i dominacji nad innymi. Szukają okazji, aby potwierdzić swoją wyższość i rzucić wyzwanie innym graczom. Tworzenie konkurencyjnych środowisk, takich jak tabele wyników lub systemy rankingowe, może zaspokoić ich pragnienie uznania i osiągnięć. Wydarzenia takie jak zadania na określony czas mogą również zaspokoić potrzeby zabójców, zapewniając forum, na którym mogą wykazać się swoimi umiejętnościami i rywalizować z innymi.

Oprócz tych czterech głównych typów graczy ważne jest, aby pamiętać, że indywidualne preferencje mogą ewoluować w czasie lub zmieniać się w zależności od kontekstu. Zaprojektowanie elastycznego systemu grywalizacji, który uwzględnia szereg motywacji, sprawi, że Twoje doświadczenie pozostanie wciągające i istotne dla wszystkich uczestników.

Zrozumienie tych różnych typów graczy pozwala zaprojektować bardziej włączające i wciągające doświadczenie, które będzie odpowiadać różnym motywacjom i preferencjom, co ostatecznie zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu Twojej inicjatywy grywalizacji.

Korzyści z grywalizacji

Grywalizacja została z powodzeniem wdrożona w wielu branżach, wykazując jej wszechstronność i skuteczność w osiąganiu różnorodnych celów. Niektóre klucz korzyści z grywalizacji obejmują:

 • Zwiększone zaangażowanie: włączając elementy przypominające grę, takie jak nagrody i wyzwania, grywalizacja może sprawić, że przyziemne zadania staną się przyjemniejsze i bardziej atrakcyjne, co prowadzi do wyższego poziomu zaangażowania pracowników.
 • Zwiększona motywacja: grywalizacja wykorzystuje wrodzone pragnienia użytkowników dotyczące osiągnięć, rywalizacji i interakcji społecznych, zwiększając w ten sposób motywację i zachęcając uczestników do inwestowania czasu i wysiłku w działanie.
 • Lepsze efekty uczenia się: doświadczenia edukacyjne oparte na grach mogą prowadzić do lepszego zapamiętywania i zrozumienia wiedzy w porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Grywalizacja ułatwia aktywną naukę poprzez zanurzenie użytkowników w interaktywnym środowisku, w którym mogą zastosować swoje umiejętności i wiedzę w czasie rzeczywistym.
 • Zmiana zachowania: grywalizacja może być skutecznym narzędziem promowania pozytywnych zmian zachowań poprzez wzmacnianie pożądanych działań poprzez nagrody i uznanie. Może to być szczególnie korzystne w obszarach takich jak rozwój osobisty, zdrowie i zrównoważony rozwój.
 • Lepsza współpraca: włączając elementy społecznościowe, takie jak wyzwania zespołowe lub narzędzia komunikacji, grywalizacja zachęca do współpracy między użytkownikami, wzmacniając poczucie wspólnoty i wspólne cele.
 • Lepsze gromadzenie danych: systemy z grami często generują cenne dane na temat zachowań, preferencji i postępów użytkowników. Informacje te można wykorzystać do monitorowania wydajności, identyfikowania obszarów wymagających ulepszeń i podejmowania przyszłych decyzji projektowych.

Przykłady grywalizacji z życia wzięte

Aby zilustrować niesamowitą wszechstronność i skuteczność systemów grywalnych, przeanalizujmy kilka rzeczywistych przykładów grywalizacji w różnych branżach:

Grywalizacja w edukacji

Klasycznym przykładem grywalizacji w edukacji jest aplikacja do nauki języków Duolingo. Duolingo wykorzystuje elementy przypominające grę, takie jak punkty, poziomy i passy, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników i motywację do nauki nowych języków. Dodatkowo wykorzystuje adaptacyjne techniki uczenia się, aby dostosować poziom trudności dla każdego użytkownika, zapewniając niezmiennie wymagające, ale przyjemne doświadczenie.

Innym przykładem może być platforma SaaS Aribo , która oferuje misje edukacyjne pomagające użytkownikom poznawać różne tematy i weryfikujące ich zrozumienie za pomocą quizów. Ukończenie tych misji nagradza użytkowników punktami, gwiazdkami i odznakami – jest to system zachęcający do dalszego uczestnictwa i poszerzania wiedzy.

Grywalizacja w biznesie

Grywalizacja została szeroko przyjęta w świecie biznesu w celu poprawy produktywności, motywacji i współpracy pracowników. Odpowiednia platforma grywalizacji oferuje interaktywne moduły edukacyjne, dzięki którym użytkownicy mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i innych kluczowych obszarów. Zdobywając odznaki i zdobywając kolejne poziomy, pracownicy są zachęcani do poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia.

Grywalizacja w sprzedaży

Popularnym zastosowaniem grywalizacji w sprzedaży są tabele wyników, które wyświetlają wyniki indywidualne lub zespołowe w oparciu o kwoty sprzedaży lub inne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). To konkurencyjne środowisko wspierane na platformie grywalizacyjnej zachęca przedstawicieli handlowych do dążenia do najwyższych stanowisk, zwiększając wysiłek i wyniki.

man scrolling phone

Grywalizacja w szkoleniu

W branżach, w których bezpieczeństwo i precyzja są najważniejsze, takich jak lotnictwo czy medycyna, symulacje oparte na grach mogą zapewnić realistyczne środowisko szkoleniowe, w którym jednostki mogą ćwiczyć swoje umiejętności bez ryzyka. Włączenie systemów punktacji lub wyzwań opartych na czasie dodaje element rywalizacji i motywacji, zachęcając stażystów do poprawy swoich wyników.

Grywalizacja w marketingu

Wiele marek zwróciło się w stronę grywalizacji jako sposobu na tworzenie angażujących kampanii marketingowych, które przemawiają do konsumentów. Ponownie platforma Aribo stanowi tego doskonały przykład, ponieważ użytkownicy mogą tworzyć proste gry, które przedstawiają produkty i usługi potencjalnym klientom w interaktywny i zabawny sposób.

Aribo pozwalają także markom nagradzać klientów za lojalność lub wykonanie określonych zadań, takich jak udostępnienie gry znajomym. Zachęca to do dalszego zaangażowania i buduje poczucie wspólnoty wokół marki.

Grywalizacja w HR

Działy zasobów ludzkich wykorzystały grywalizację, aby poprawić wdrażanie, utrzymanie i zaangażowanie pracowników. Subskrypcja platformy Aribo umożliwia korzystanie z gier edukacyjnych, które pomagają nowym pracownikom zaaklimatyzować się w swoich rolach i efektywniej zdobywać niezbędne umiejętności.

Jak pokazują te przykłady, potencjalne zastosowania grywalizacji są praktycznie nieograniczone. Rozumiejąc kluczowe zasady i elementy tego innowacyjnego podejścia, możesz zacząć badać, w jaki sposób można je zastosować w swoim własnym kontekście osobistym lub zawodowym, aby osiągnąć znaczące wyniki.

Wniosek

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć koncepcję grywalizacji i tego, jak można ją zastosować w różnych aspektach naszego życia. Dzięki zdolności do zwiększania zaangażowania, motywacji i uczenia się, grywalizacja jest innowacyjnym podejściem o ogromnym potencjale.

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić swoją produktywność w pracy, czy ułatwić swoim pracownikom naukę, zrozumienie podstaw grywalizacji będzie doskonałym pierwszym krokiem. Od tego momentu możesz zacząć badać, w jaki sposób tę wszechstronną koncepcję można włączyć do własnego kontekstu, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Powodzenia na Twojej drodze do grywalizacji!