Grywalizacja w HR

W dzisiejszym dynamicznym i stale rozwijającym się świecie biznesu firmy nieustannie poszukują sposobów na poprawę zaangażowania, produktywności i utrzymania pracowników. Wejdź do grywalizacji — techniki, która w ostatnich latach zyskuje na popularności jako narzędzie do osiągnięcia tych celów.

Grywalizacja polega na włączaniu elementów przypominających grę do kontekstów innych niż gry, takich jak miejsce pracy, w celu motywowania i angażowania jednostek.

Grywalizacja w HR, czyli wykorzystanie elementów gier w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujemy.

Wyobraź sobie miejsce pracy, w którym zaangażowanie pracowników to nie tylko modne hasło, ale namacalny wskaźnik, który możesz śledzić i ulepszać poprzez zabawę i interaktywne działania. Włączenie takich elementów, jak tabele wyników, odznaki i nagrody może zachęcić pracowników do osiągania celów, współpracy ze współpracownikami i rozwijania nowych umiejętności.

Ale grywalizacja to nie tylko tworzenie przyjemnego i angażującego miejsca pracy. Może również pomóc w rozwiązaniu niektórych z najpilniejszych wyzwań HR, takich jak zmniejszenie rotacji i przyciągnięcie najlepszych talentów. Sprawienie, że proces rekrutacji stanie się bardziej interaktywny i przyjemny, to dla firm doskonały sposób na przyciągnięcie kandydatów, którzy pasjonują się pracą i kulturą organizacji.

W tym artykule przyjrzymy się korzyściom wynikającym z grywalizacji w procesach HR, a także niektórym wyzwaniom i rozważaniom, o których firmy powinny pamiętać wdrażając techniki grywalizacji. Przygotuj się na podniesienie poziomu swojej gry HR!

Czym jest grywalizacja?

Grywalizacja to proces stosowania projektowania i mechaniki gier do kontekstów niezwiązanych z grami, aby uczynić je bardziej wciągającymi i przyjemnymi. Innymi słowy, jest to praktyka używania zasad i elementów gry, takich jak punkty, odznaki, poziomy i tabele wyników, w celu motywowania i angażowania użytkowników w działania, które w innym przypadku mogłyby nie być wewnętrznie przyjemne.

Grywalizacja może być stosowana w różnych dziedzinach, w tym w edukacji, marketingu, zdrowiu i kondycji oraz szkoleniu pracowników.

Na przykład aplikacja do nauki języków może wykorzystywać grywalizację, aby zachęcić użytkowników do ukończenia lekcji i rozwiązywania quizów poprzez przyznawanie punktów lub odznak za ich postępy. Jednocześnie aplikacja fitness może motywować użytkowników do regularnych ćwiczeń, śledząc ich postępy i nagradzając ich wirtualnymi trofeami lub medalami za osiągnięcie kamieni milowych.

Kluczowe elementy grywalizacji w HR

Zanim zastosujesz mechanizmy grywalizacji HR, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów. Te obejmują:

 • Cele: pierwszym krokiem jest identyfikacja pożądanych wyników i celów, które chcesz osiągnąć dzięki swojej strategii grywalizacji. Może to obejmować wszystko, od próby zaangażowania pracowników po zmniejszenie absencji lub poprawę obsługi klienta.
 • Mechanika: mechanika to zasady, nagrody i zachęty, które będą wykorzystywane do motywowania pracowników i sprawiania, że gra będzie przyjemna. Przykładami mogą być punkty, odznaki, tabele wyników, poziomy i wirtualne nagrody.
 • Platforma: musisz zdecydować, czy chcesz stworzyć samodzielną aplikację, czy zintegrować grę z istniejącą platformą, taką jak wewnętrzny intranet lub system oprogramowania HR. Aribo może znacznie uprościć ten krok, udostępniając kompleksową platformę grywalizacji.
 • Metryki: zdefiniowanie wskaźników, które będziesz stosować do pomiaru sukcesu, jest niezbędne do monitorowania postępów i oceny skuteczności Twoich wysiłków.

Korzyści Grywalizacji W HR

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z grywalizacji w HR jest poprawa wydajności i zaangażowania pracowników. Kiedy pracownicy są zaangażowani, jest bardziej prawdopodobne, że będą produktywni, usatysfakcjonowani i lojalni wobec firmy. Grywalizacja może Ci w tym pomóc, czyniąc pracę przyjemniejszą i bardziej satysfakcjonującą.

Włączając elementy przypominające grę, firmy mogą stworzyć wśród pracowników poczucie rywalizacji i podekscytowania, co może zmotywować ich do cięższej pracy i większej współpracy.

 • Lepsza nauka i rozwój

Grywalizacja może być także skutecznym narzędziem do nauki i rozwoju. Interaktywne i angażujące programy szkoleniowe mogą pomóc pracownikom skuteczniej zdobywać nowe umiejętności i wiedzę.

Grywalizacja może być szczególnie skuteczna w branżach wymagających regularnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, takich jak opieka zdrowotna i technologia. Włączenie do szkolenia elementów przypominających grę zwiększa prawdopodobieństwo, że pracownicy zapamiętają informacje i będą czerpać przyjemność z procesu uczenia się.

 • Zwiększona produktywność

Ponieważ grywalizacja angażuje pracowników na różne sposoby, można ją również wykorzystać do zwiększenia produktywności. Wyzwania i zachęty do osiągania celów mogą zachęcać pracowników do wydajniejszej i efektywniejszej pracy. Czynnik ten może być szczególnie cenny w branżach, w których niezbędna jest regularna produktywność, takich jak produkcja i logistyka.

Włączenie elementów przypominających grę do procesów pracy może być znaczącą zaletą dla wielu firm. Tworzy poczucie pilności i podekscytowania, co może zmotywować ludzi do cięższej i szybszej pracy.

 • Lepsza Rekrutacja i utrzymanie

Grywalizacja może również pomóc w trudnym zadaniu rekrutacji i utrzymania pracowników. Tworząc angażujący i przyjemny proces rekrutacyjny, możesz przyciągnąć kandydatów, którzy pasjonują się pracą i kulturą organizacji. W branżach, w których konkurencja o największe talenty jest duża, takich jak technologia i finanse, osiągnięcie takiego poziomu profesjonalizmu jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Grywalizację możesz wykorzystać do zatrzymania pracowników, tworząc poczucie lojalności i zaangażowania wobec firmy. Na przykład nagradzając pracowników za ich osiągnięcia i wkład, możesz stworzyć poczucie dumy i satysfakcji, które może pomóc w zmniejszeniu rotacji.

Wyzwania

Chociaż grywalizacja może być potężnym narzędziem dla HR, istnieją również pewne wyzwania i kwestie, o których firmy powinny pamiętać wdrażając techniki grywalizacji.

 • Integracja z istniejącymi systemami

Jednym z największych wyzwań związanych z grywalizacją w zasobach ludzkich jest jej integracja z istniejącymi systemami. Firmy mogą być zmuszone do inwestycji w nowe oprogramowanie lub narzędzia wspierające grywalizację, co może być kosztowne i czasochłonne.

Niezbędne jest zapewnienie płynnej integracji grywalizacji z istniejącymi systemami HR, takimi jak zarządzanie wynikami i informacje zwrotne od pracowników, aby zagwarantować, że będzie ona skuteczna i nie stworzy dodatkowego obciążenia administracyjnego.

 • Projekt i wdrożenie

Projektowanie i wdrażanie skutecznych programów grywalizacji również może być wyzwaniem. Firmy muszą dokładnie rozważyć, jakie elementy przypominające grę będą uwzględniane, aby były zgodne z wartościami i celami firmy. Istotne jest również, aby program grywalizacji został zaprojektowany w sposób włączający i nie powodujący dodatkowego stresu ani presji dla pracowników.

Dlatego korzystne może być skorzystanie z istniejącego oprogramowania lub aplikacji takiej jak Aribo . Platforma ta pozwala na tworzenie różnorodnych spersonalizowanych kampanii wykorzystując szeroką gamę dostępnych funkcji i działań.

 • Metryki i pomiary

Kolejnym wyzwaniem grywalizacji w HR jest pomiar jej efektywności. Firmy muszą ustanowić jasne wskaźniki i narzędzia pomiarowe, aby ocenić wpływ grywalizacji na satysfakcję i zaangażowanie, produktywność i retencję pracowników.

Ten krok może być trudny, ponieważ grywalizacja może być złożoną i wieloaspektową techniką, która może mieć wpływ na różne aspekty HR.

 • Równoważenie zabawy i powagi

Wreszcie, firmy muszą upewnić się, że wdrażając grywalizację w obszarze HR, zachowują właściwą równowagę między zabawą a powagą. Chociaż grywalizacja może być potężnym narzędziem do tworzenia przyjemnego i angażującego miejsca pracy, nie powinna umniejszać powagi pracy ani stwarzać poczucia frywolności czy rozproszenia.

Przykłady zastosowania grywalizacji w HR

Grywalizacja to wszechstronna technika, którą można zastosować na wiele różnych sposobów w obszarze HR. Oto kilka przykładów tego, jak firmy wykorzystują grywalizację w obszarze HR, aby angażować pracowników oraz poprawiać uczenie się i rozwój, produktywność, proces rekrutacji i zatrudniania oraz retencję.

 • Wdrażanie pracowników: możesz użyć grywalizacji, aby proces wdrażania był bardziej wciągający i interaktywny. Na przykład nowym pracownikom można przedstawić grę, która uczy ich o kulturze i wartościach firmy, lub quiz, który sprawdza ich wiedzę na temat zasad i procedur firmy.
 • Szkolenia i rozwój: grywalizacja może ulepszyć programy szkoleniowe i rozwojowe, czyniąc je bardziej wciągającymi i skutecznymi. Na przykład pracownikom można udostępniać interaktywne symulacje i gry, które pomagają im uczyć się nowych umiejętności i koncepcji.
 • Zarządzanie wydajnością: grywalizacja może pomóc zmotywować pracowników do lepszej wydajności i osiągnięcia swoich celów. Na przykład pracownikom można przedstawiać wyzwania i nagrody za osiągnięcie lub przekroczenie celów w zakresie wydajności.
 • Zaangażowanie pracowników: grywalizacja może poprawić zaangażowanie i morale, np. pracownicy mogą otrzymywać punkty i nagrody za wykonanie zadań, udział w wydarzeniach firmowych lub osiągnięcie kamieni milowych.
 • Rekrutacja: grywalizacja może zostać wykorzystana do przyciągnięcia i zaangażowania potencjalnych kandydatów. Na przykład firmy mogą tworzyć gry lub wyzwania, które sprawdzają umiejętności i wiedzę kandydatów oraz oferują nagrody tym, którzy osiągną dobre wyniki.
 • Programy odnowy biologicznej: grywalizacja może pomóc w promowaniu zdrowych zachowań i dobrego samopoczucia wśród pracowników. Można zachęcać pracowników do udziału w wyzwaniach sprawnościowych lub konkursach w liczeniu kroków, z nagrodami za osiągnięcie określonych kamieni milowych.
 • Rozwój przywództwa: grywalizacja może zostać wykorzystana do rozwijania umiejętności przywódczych wśród pracowników. Można im przedstawić scenariusze sprawdzające ich umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, a także otrzymać informację zwrotną i nagrody za wykazanie się skutecznym przywództwem.
 • Budowanie zespołu: grywalizacja może również ułatwić budowanie zespołu i współpracę między pracownikami. Stojąc przed wyzwaniami lub grami, które wymagają od nich wspólnej pracy i skutecznej komunikacji, Twoi pracownicy mogą nawiązać ze sobą prawdziwą więź i poprawić swoją produktywność jako zespół.
 • Uznanie pracowników: grywalizację można wykorzystać do doceniania i nagradzania pracowników za ich osiągnięcia i wkład. Na przykład mogą otrzymać odznaki lub punkty za wykonanie zadań, osiągnięcie kamieni milowych lub wykazanie się pożądanymi zachowaniami.

To tylko kilka przykładów wykorzystania grywalizacji w HR. Możliwości są nieskończone!

Kluczem jest projektowanie gier i wyzwań, które są zgodne z celami i wartościami organizacji oraz angażują i motywują pracowników.

Aribo umożliwia tworzenie gier integracyjnych, w których pracownicy mogą rywalizować ze sobą w grupach lub indywidualnie. Platforma może także wspierać interaktywny proces onboardingu, podczas którego pracownicy mogą odbyć własną ścieżkę edukacyjną i poznać kulturę firmy.

Dzięki Aribo będziesz mógł także organizować wydarzenia i wyzwania o zasięgu ogólnofirmowym, przyznając pracownikom punkty i odznaki za ich osiągnięcia.

Wdrażanie grywalizacji w HR: kluczowe elementy do rozważenia

Wdrożenie grywalizacji w HR wymaga dokładnego rozważenia kilku kluczowych elementów, aby zapewnić jej skuteczność. Elementy te obejmują wyznaczanie jasnych celów, definiowanie mechaniki gry, wybieranie platformy i określanie wskaźników pomiaru sukcesu.

 • Ustawienie Jasnych Celów

Przed wdrożeniem grywalizacji w HR istotne jest określenie jasnych celów i założeń. Cele te mogą się różnić w zależności od potrzeb organizacji i mogą obejmować poprawę zaangażowania pracowników, produktywności lub zatrzymania pracowników.

Określając jasne cele, firmy mogą dostosować swoje strategie grywalizacji do celów HR i mieć pewność, że przyczyni się to do ich ogólnej strategii biznesowej.

 • Definiowanie mechaniki gry

Mechanika gry to zasady, nagrody i zachęty, które motywują pracowników do udziału w działaniach związanych z grywalizacją. Przykłady mechaniki gry obejmują punkty, odznaki, tabele wyników i wirtualne nagrody. Elementy te mogą wywołać wśród pracowników poczucie rywalizacji i podekscytowania oraz zmotywować ich do cięższej pracy i ściślejszej współpracy.

Firmy powinny dokładnie rozważyć mechanikę gry, którą wdrożą, aby mieć pewność, że jest ona zgodna z ich celami i wartościami oraz zapewnia pracownikom wciągające i przyjemne doświadczenie.

 • Zdecydowanie się na platformę

Firmy muszą zdecydować się na platformę do wdrożenia grywalizacji w HR. Może to obejmować utworzenie samodzielnej aplikacji lub integrację grywalizacji z istniejącą platformą, taką jak wewnętrzny intranet lub system oprogramowania HR.

Wybór odpowiedniej platformy jest niezbędny, aby grywalizacja była płynnie zintegrowana z istniejącymi systemami HR, była skuteczna i nie stwarzała dodatkowych obciążeń administracyjnych.

 • Określenie metody pomiaru powodzenia

Firmy muszą zdefiniować jasne mierniki pomiaru efektywności grywalizacji w HR. Wskaźniki te mogą obejmować poziom zaangażowania, produktywność, absencję lub wskaźniki rotacji.

Ustalając jasne wskaźniki, firmy mogą monitorować postępy i oceniać skuteczność swojej strategii grywalizacji.

Konkluzja

Grywalizacja w HR może zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujemy. Włączając elementy przypominające grę do miejsca pracy, firmy mogą poprawić zaangażowanie, produktywność i retencję pracowników. Grywalizacja może być także skutecznym narzędziem uczenia się i rozwoju, a także rekrutacji i zatrzymywania pracowników.

Niemniej jednak istnieją również pewne wyzwania i kwestie, o których firmy powinny pamiętać wdrażając grywalizację. Obejmują one integrację go z istniejącymi systemami, projektowanie i wdrażanie skutecznych programów, ustalanie jasnych wskaźników i narzędzi pomiarowych oraz znalezienie właściwej równowagi między zabawą a powagą.

Ogólnie rzecz biorąc, grywalizacja to technika, którą menedżerowie HR powinni wziąć pod uwagę, szukając innowacyjnych sposobów na poprawę zaangażowania i produktywności. Uważnie rozważając korzyści i wyzwania związane z grywalizacją, firmy mogą stworzyć miejsce pracy, które będzie przyjemne, wciągające i efektywne.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chcesz rozpocząć wdrażanie grywalizacji w swoich działaniach HR, nie wahaj się z nami skontaktować w Aribo!