Grywalizacja w szkoleniu

Grywalizacja odnosi się do procesu stosowania elementów przypominających grę w środowiskach innych niż gry. Służy do motywowania ludzi do wzięcia udziału w określonych działaniach i poprawy ich wyników. W ostatnich latach grywalizacja staje się coraz bardziej popularna w obszarze szkoleń, ponieważ promuje zaangażowanie i zachęca uczniów do dążenia do określonych celów.

Grywalizacja w szkoleniu może być stosowana na różne sposoby. Można go na przykład wykorzystać do ustrukturyzowania procesu uczenia się, wprowadzenia nagród i zachęt do pożądanych zachowań oraz stworzenia poczucia rywalizacji. Może także pomóc w śledzeniu postępów uczniów i zapewnianiu natychmiastowej informacji zwrotnej na temat ich wyników. Zapewniając zabawny i wciągający sposób nauki, grywalizacja może zwiększyć zaangażowanie uczniów i wskaźniki ich zatrzymania.

W tym artykule zbadamy przewagę grywalizacji w szkoleniu nad tradycyjnym szkoleniem, sposoby jej wdrożenia i niektóre wyzwania z nią związane. Omówimy także różne przykłady szkoleń z grywalizacją, takie jak wykorzystanie quizów i rankingów.

Dołącz do nas, gdy będziemy odkrywać świat grywalizacji na szkoleniach.

Czym właściwie jest grywalizacja?

U podstaw grywalizacji leży proces stosowania elementów przypominających grę w istniejącej działalności. Zachęca użytkowników do zaangażowania się w określone zadanie lub środowisko, zapewniając nagrody i zachęty. Grywalizacja jest wykorzystywana w wielu różnych kontekstach, od kampanii marketingowych po projekty instruktażowe.

W obszarze szkoleniowym uczestnicy są zachęcani do wykonywania zadań, aby móc robić postępy w sesjach szkoleniowych i otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich wyników. Można tego dokonać za pomocą tabel wyników, quizów, odznak i innych mechanizmów gry. Grywalizacja pozwala uczniom śledzić swoje postępy i zapewnia im poczucie osiągnięcia po wykonaniu określonych zadań.

Grywalizacja może być wykorzystywana w różnych kontekstach szkoleniowych, od kursów online i wirtualnych klas po szkolenia i warsztaty korporacyjne. Można go zastosować do nauczania nowych umiejętności, pomagania pracownikom w byciu na bieżąco z najnowszymi technologiami lub promowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Korzyści z grywalizacji w szkoleniu

Grywalizacja w szkoleniu niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

Zwiększone zaangażowanie

Jedną z głównych korzyści zastosowania grywalizacji w szkoleniach jest zwiększenie zaangażowania pracowników. Zapewniając nagrody i zachęty do pożądanych zachowań, grywalizacja zachęca uczniów do kontynuowania zadania. Tworzy także poczucie rywalizacji, które może skłonić ludzi do dalszego wysiłku.

Dodatkowo grywalizacja może pomóc w podzieleniu złożonych tematów na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części, co dodaje struktury treści i ułatwia uczestnikom zrozumienie i zatrzymanie informacji. Zapewnia także uczniom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które mogą motywować ich do dążenia do wyższych poziomów osiągnięć.

Wreszcie, grywalizacja po prostu tworzy zabawne środowisko, które popycha ludzi do odkrywania i eksperymentowania. Dzięki temu nauka staje się przyjemniejsza i może pomóc w utrzymaniu zainteresowania uczniów materiałem.

Interakcji społecznych

Grywalizacja promuje interakcje społeczne między uczniami, co może pomóc w poprawie ich doświadczenia edukacyjnego. Dzięki tablicom wyników i odznakom uczestnicy mogą porównywać swoje postępy z innymi i dzielić się swoimi osiągnięciami. Zachęca to do współpracy i pomaga stworzyć poczucie wspólnoty między ludźmi.

Ponadto grywalizacja może być wykorzystana do zachęcania do nauczania przez rówieśników. Możliwość wzajemnego omawiania tematów i przekazywania informacji zwrotnych może pomóc we wzmocnieniu koncepcji i promowaniu głębszego zrozumienia. Można także tworzyć działania zespołowe, aby dodać do procesu element rywalizacji i współpracy.

Dzięki grywalizacji możesz tworzyć wirtualne przestrzenie, w których uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania, dzielić się pomysłami i uzyskiwać opinie od swoich rówieśników. Może to pomóc im poczuć się bardziej ze sobą związanymi, co może przełożyć się na lepsze wyniki w nauce.

Lepsza retencja

Grywalizacja sprawia, że nauka staje się przyjemniejsza i bardziej atrakcyjna, co może prowadzić do wyższych wskaźników retencji. Otrzymując natychmiastową informację zwrotną na temat swoich postępów i osiągnięć, uczniowie mogą zobaczyć swój własny rozwój, co może zwiększyć ich pewność siebie i motywację do dalszej nauki.

Ponadto grywalizacja może sprawić, że szkolenie będzie bardziej zapadające w pamięć. Kiedy uczniowie dobrze się bawią i cieszą się tym procesem, jest bardziej prawdopodobne, że zapamiętają to, czego się nauczyli. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy elementy przypominające grę są bezpośrednio powiązane z celami nauczania.

Lepszy wizerunek marki

Grywalizacja może także poprawić wizerunek marki firmy lub organizacji. Kiedy podczas nauki dobrze się bawią, istnieje większe prawdopodobieństwo, że uczestnicy będą mieli pozytywną opinię o firmie lub organizacji, która organizuje szkolenie. Może to prowadzić do zwiększenia lojalności i poparcia dla marki.

Co więcej, grywalizacja może przyciągnąć i zatrzymać największe talenty. Firmy oferujące innowacyjne i angażujące programy szkoleniowe z większym prawdopodobieństwem przyciągną i zatrzymają pracowników ceniących możliwości rozwoju zawodowego. Włączając grywalizację do swojej strategii szkoleniowej, firmy mogą sygnalizować, że inwestują we wzrost i rozwój swoich pracowników.

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

W przeciwieństwie do tradycyjnych programów szkoleniowych, grywalizacja zapewnia uczniom informację zwrotną w czasie rzeczywistym na temat ich wyników, którą można wykorzystać do dostosowania strategii uczenia się i poprawy zrozumienia. Informacje zwrotne mogą mieć postać odznak, wyników lub pasków postępu, które mogą wzmacniać pozytywne zachowania i korygować negatywne.

Ta informacja zwrotna jest szczególnie cenna w przypadku kursów online lub kursów prowadzonych we własnym tempie, gdzie uczestnicy mogą nie mieć dostępu do instruktora na żywo. Zapewniając natychmiastową informację zwrotną, grywalizacja gwarantuje, że uczniowie pozostaną na właściwej drodze i będą mogli dostosować swoje podejście do materiału w razie potrzeby.

Opłacalność

Grywalizacja może być opłacalnym sposobem na szkolenie. Ponieważ grywalizacja nie wymaga dużych zasobów ani sprzętu, można ją stosować w różnych środowiskach, od wirtualnych sal lekcyjnych po korporacyjne centra szkoleniowe. Ponadto, ponieważ większość elementów może być cyfrowa, nie ma potrzeby stosowania materiałów fizycznych ani materiałów eksploatacyjnych.

Co więcej, grywalizacja może zmniejszyć zapotrzebowanie na instruktorów i facylitatorów. Zapewniając środowisko uczenia się, w którym uczniowie mogą uczyć się we własnym tempie i otrzymywać informacje zwrotne w miarę postępów w materiale. Pozwala to firmom zaoszczędzić na wynagrodzeniach instruktorów, jednocześnie zapewniając skuteczne szkolenia.

person holding a black Android smartphone

Wdrożenie grywalizacji

Oto kilka kluczowych kwestii dotyczących wdrożenia elementów grywalizacji w ścieżce edukacyjnej:

 • Zdefiniuj cele nauczania: przed włączeniem grywalizacji do sesji szkoleniowej ważne jest zdefiniowanie jasnych celów nauczania. Mechanika gry powinna być bezpośrednio powiązana z tymi celami, a uczniowie powinni móc zobaczyć, jak ich postęp w grze ma się do ich postępów w osiąganiu tych celów.
 • Wybierz odpowiednie elementy przypominające grę: elementy przypominające grę wykorzystywane w szkoleniu powinny być odpowiednie do treści i odbiorców. Na przykład młodsi uczniowie mogą lepiej reagować na odznaki i naklejki, podczas gdy starsi uczniowie mogą preferować bardziej wyrafinowane mechaniki gry.
 • Zapewnij odpowiednie nagrody i zachęty: nagrody i zachęty powinny być odpowiednie do poziomu wysiłku wymaganego do ich osiągnięcia. Jeśli nagrody są zbyt łatwe do zdobycia, mogą nie zapewniać wystarczającej motywacji. Z drugiej strony, jeśli nagrody są zbyt trudne do osiągnięcia, uczniowie mogą się zniechęcić i poddać.
 • Wprowadź różnorodność: aby utrzymać zaangażowanie uczniów, ważne jest uwzględnienie różnorodności w procesie grywalizacji. Można to osiągnąć, stosując różne mechanizmy gry, takie jak quizy, tabele wyników i wirtualne światy. Dodatkowo tę samą mechanikę gry można wykorzystać na różne sposoby, aby stworzyć wrażenie nowości i ekscytacji.

Wyzwania grywalizacji w szkoleniu

Chociaż grywalizacja niesie ze sobą wiele korzyści w szkoleniu, istnieją również pewne wyzwania związane z jej wdrożeniem. Oto niektóre wyzwania do rozważenia:

 • Nadużywanie elementów przypominających grę może prowadzić do utraty koncentracji na celach edukacyjnych. Uczniowie mogą bardziej skoncentrować się na nagrodach i zachętach niż na samej treści, co może obniżyć skuteczność szkolenia.
 • Grywalizację należy dostosować do odbiorców i celów nauczania. Jeżeli mechanika gry nie jest istotna dla uczniów, mogą się oni zniechęcić i stracić zainteresowanie.
 • Grywalizacja często wymaga użycia technologii, takiej jak system zarządzania nauczaniem (LMS) lub aplikacja mobilna. Wyzwania techniczne, takie jak problemy ze zgodnością lub awarie systemu, mogą mieć wpływ na skuteczność szkolenia i frustrować uczniów.
 • Często wymaga dodatkowych zasobów i jednorazowych inwestycji w technologię, co dla niektórych organizacji może stanowić barierę (choć w dłuższej perspektywie może im pomóc zaoszczędzić pieniądze). Może to ograniczać wdrażanie grywalizacji w programach szkoleniowych.
 • Danymi generowanymi przez grywalizację należy odpowiednio zarządzać, aby zapewnić dokładność i chronić prywatność uczniów. Wymaga to bezpiecznego systemu przechowywania i analizy danych, co może wymagać dodatkowych inwestycji.
 • Nieodpowiednie treści mogą stanowić problem podczas korzystania z grywalizacji w istniejących programach szkoleniowych. Ważne jest, aby elementy przypominające grę były odpowiednie dla odbiorców, treści i celów nauczania.
 • man standing in front of group of men

Przykłady grywalizacji w szkoleniach

Oto kilka przykładów grywalizacji w kontekście szkoleniowym:

 • Grywalizację można wykorzystać do tworzenia angażujących i interaktywnych kursów online. Quizy, paski postępu i tabele wyników mogą nadać strukturę i zwiększyć konkurencję w procesie uczenia się, a odznaki będą nagradzać uczniów za wykonanie określonych zadań. Co więcej, wirtualne światy mogą pomóc w zapewnieniu uczestnikom bardziej wciągającego doświadczenia, co wpłynie na ogólną skuteczność programu szkoleniowego.
 • Grywalizacja może motywować pracowników do osiągnięcia określonych celów w szkoleniach korporacyjnych. Na przykład rankingi mogą stworzyć poczucie zdrowej rywalizacji wśród pracowników, a odznaki mogą nagradzać pożądane zachowania. Dodatkowo można włączyć quizy, aby mierzyć i śledzić postępy poszczególnych pracowników.
 • W programach szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa grywalizację można wykorzystać do wzmocnienia kluczowych koncepcji i zapewnienia, że pracownicy pozostaną skupieni na materiale. Na przykład dzięki wirtualnym światom możesz symulować scenariusze ze świata rzeczywistego i pomagać uczniom w wizualizacji konsekwencji ich działań. Nie ma nic lepszego niż zobaczenie skutków błędu i przypomnienie uczniom, aby zachowali ostrożność.
 • Może ulepszyć warsztaty i sprawić, że sesje edukacyjne będą bardziej wciągające i interaktywne. Quizy, tabele wyników i odznaki mogą zapewnić uczniom strukturę i motywację, podczas gdy wirtualne światy mogą zapewnić bardziej wciągające wrażenia. Dzięki tym wszystkim mechanikom gry warsztaty mogą stać się bardziej dynamiczne i przyjemne.
 • Grywalizację można wykorzystać w szkoleniach w wirtualnej rzeczywistości, aby stworzyć bardziej wciągające wrażenia. Na przykład światy wirtualne mogą symulować scenariusze z życia codziennego i umożliwiać uczniom przećwiczenie podejmowania decyzji w bezpiecznym środowisku. Będąc w wirtualnym świecie, uczniowie mogą we własnym tempie otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich wyników i postępów w materiale.
 • Może służyć do tworzenia angażujących i interaktywnych doświadczeń związanych z mobilną nauką. Ponieważ coraz więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych, aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych, grywalizacja może zmotywować uczniów do skupienia się na zadaniu i zapewnić maksymalne wykorzystanie treści. Na przykład aplikacja Aribo to aplikacja edukacyjna oparta na grach, która wykorzystuje grywalizację, aby edukacja była bardziej wciągająca i skuteczna.
 • W przypadku szkoleń z zakresu zgodności grywalizacja może pomóc zapewnić, że pracownicy zrozumieją zasady firmy i będą ich przestrzegać. Na przykład quizy i tabele wyników mogą służyć do pomiaru i śledzenia postępów poszczególnych pracowników. Ponadto wirtualne światy mogą symulować scenariusze z życia codziennego, umożliwiając uczniom ćwiczenie podejmowania decyzji w bezpiecznym środowisku.

Wniosek

Grywalizacja w programach szkoleniowych i rozwojowych to skuteczny sposób na zaangażowanie uczniów i poprawę wyników nauczania. Stosując elementy gry w programie szkoleniowym, trenerzy mogą nadać strukturę treściom, przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz zachęcać uczniów do współpracy i rywalizacji. Grywalizacja może również pomóc poprawić współczynnik zatrzymywania uczniów, stworzyć pozytywny wizerunek marki oraz przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.

Należy jednak wziąć pod uwagę wyzwania związane z grywalizacją, niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia korporacyjne, szkolenia sprzedażowe czy szkolenia z zakresu compliance. Nadużywanie elementów przypominających grę może prowadzić do utraty koncentracji na celach nauczania, a brak dostosowania do indywidualnych potrzeb może prowadzić do utraty zaangażowania. Wyzwania techniczne mogą również utrudniać skuteczność programu szkoleniowego opartego na grach.

Aby zapewnić sukces grywalizacji w szkoleniu, ważne jest zdefiniowanie jasnych celów nauczania i wybranie odpowiednich elementów przypominających grę. Nagrody i zachęty powinny być odpowiednie do poziomu wysiłku wymaganego do ich osiągnięcia, a stosowana technologia powinna być niezawodna i kompatybilna z urządzeniami uczniów. Przy starannym planowaniu i realizacji grywalizacja może być skutecznym narzędziem poprawy wyników szkoleniowych.

A jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zacząć od razu, Aribo z przyjemnością Ci pomoże!