Two Men Playing a Video Game

Czy grywalizacja jest skuteczna?

W dynamicznym świecie technologii cyfrowej na horyzoncie zawsze widać nowe trendy. W ostatnich latach popularna strategia zwana grywalizacją zyskuje na popularności jako potężne narzędzie angażujące, uczące się i zmieniające zachowanie. Ale czy grywalizacja jest skuteczna? Czy po prostu gramy w gry, czy też w tej strategii kryje się coś więcej, niż na pierwszy rzut oka się wydaje?

W tym artykule zagłębiamy się w świat grywalizacji, badając jej różne aspekty, od zastosowania w edukacji po wykorzystanie w marketingu i nie tylko.

Przyjrzymy się przykładom i badaniom z życia codziennego, aby ustalić, czy grywalizacja spełnia pokładane w niej nadzieje, czy też jest tylko kolejnym modnym hasłem branżowym. Przygotuj się więc na ekscytującą podróż do krainy grywalizacji.

Czytaj dalej, aby odkryć skuteczność grywalizacji w różnych branżach i domenach!

Klucz Na wynos

 • Grywalizacja to potężne narzędzie, które wykorzystuje elementy gier wideo w celu wspierania zaangażowania, motywacji i uczenia się. Jest skuteczny w różnych obszarach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, biznes i marketing.
 • Grywalizacja może znacznie poprawić wydajność. Badanie wykazało, że grywalizacja oparta na wyzwaniach poprawiła wyniki uczniów aż o 89,45% w porównaniu z tradycyjną edukacją opartą na wykładach.
 • Uczenie się z użyciem gier poprawia pamięć i tempo przypominania. Badania pokazują, że uczniowie potrafią zapamiętać aż 90% informacji zdobytych podczas zajęć interaktywnych.
 • Uczenie się z wykorzystaniem gier zwiększa motywację. Badanie wykazało, że ponad dwie trzecie uczniów czuło się bardziej zmotywowane podczas korzystania z nauki opartej na grach w porównaniu z tradycyjnymi kursami.
 • Grywalizacja zwiększa wskaźnik ukończenia zadań i zrozumienia. Uczniowie korzystający z systemu grywalnego szybciej realizowali zadania i lepiej rozumieli program nauczania.
 • Wprowadzenie grywalizacji do edukacji medycznej przyniosło obiecujące rezultaty, zwiększając zaangażowanie uczniów i wyraźną przewagę nad tradycyjnymi metodami nauczania.
Illustration Gamification concept

Dlaczego grywalizacja jest tak popularna?

Popularność grywalizacji gwałtownie wzrosła ze względu na jej wyjątkową zdolność do sprawiania, że przyziemne zadania stają się przyjemnością, jednocześnie promując zaangażowanie i motywację.

Strategia ta wykorzystuje elementy gier wideo, takie jak wyniki, poziomy, wyzwania i nagrody, aby motywować jednostki i zachęcać do pożądanych zachowań. Atrakcyjność grywalizacji leży w jej wszechstronności – można ją zastosować w wielu dziedzinach, od edukacji i opieki zdrowotnej po biznes i marketing.

W klasie grywalizacja może przekształcić tradycyjną naukę w interaktywne doświadczenie. Uczniowie chętniej pozostają zaangażowani, jeśli aktywnie uczestniczą w procesie uczenia się.

Na przykład aplikacje edukacyjne wykorzystują techniki grywalizacji, aby poprawić zrozumienie przez uczniów złożonych tematów poprzez zabawne quizy i interaktywne lekcje.

W sferze biznesowej grywalizacja służy poprawie wydajności i morale pracowników. Firmy wykorzystują gry do wzmacniania rywalizacji wśród pracowników, zachęcając ich do osiągania swoich celów przy jednoczesnej dobrej zabawie.

Grywalizacja to także skuteczne narzędzie angażowania klientów w strategie marketingowe. Firmy mogą wykorzystywać w swoich produktach lub usługach funkcje przypominające gry, aby przyciągnąć i utrzymać klientów.

Wszystkie te przykłady ilustrują, dlaczego grywalizacja jest poszukiwaną strategią w różnych sektorach. A najlepsze jest to, że imperialne dowody potwierdzają jego skuteczność.

Grywalizacja poprawia wydajność

Wyobraź sobie dreszczyk emocji związany ze zwiększeniem swoich wyników o prawie 90% po prostu dzięki zastosowaniu interaktywnego podejścia do nauki opartego na wyzwaniach! To nie jest tylko skok wiary lub przesadzona obietnica. Udowodniono naukowo, że nauka oparta na grach może znacząco poprawić wyniki w nauce.

Badanie przeprowadzone w 2020 r. na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach wykazało, że studenci, którzy korzystali z internetowej aplikacji opartej na grywalizacji o nazwie „Konie na kursach”, odnotowali zdumiewający wzrost swoich wyników.

Oto cztery najważniejsze wnioski z tego przełomowego badania:

 • Grywalizacja oparta na wyzwaniach poprawiła wyniki uczniów nawet o 89,45% w porównaniu z bardziej tradycyjną edukacją opartą na wykładach.
 • Ogólna wydajność uczniów wzrosła o 34,75%, co świadczy o szerokiej skuteczności strategii grywalizacji.
 • W badaniu wzięło udział 365 uczniów, co zapewniło znaczną liczebność próby i zwiększyło wiarygodność wyników.
 • Eksperyment skupiał się na statystyce, temacie często uważanym za trudny i mało angażujący, a mimo to dał wyjątkowe rezultaty.

Z badania jasno wynika, że grywalizacja to nie tylko przemijająca moda, ale znaczące i skuteczne podejście, które może znacząco poprawić wyniki nauczania.

Grywalizacja poprawia pamięć i przypominanie

Prowadzisz wykład i starasz się zapamiętać każde wypowiedziane słowo, ale to tak, jakbyś próbował złapać wodę gołymi rękami – wymijająco i ślisko. A teraz wyobraź sobie taką sytuację: zamiast jedynie słuchać, aktywnie korzystasz z informacji poprzez gry i wyzwania.

Nagle Twoja retencja wznosi się na nowy, ekscytujący poziom. To nie magia; to po prostu moc aktywnego uczenia się uwolniona dzięki edukacji z wykorzystaniem gier.

Ten skok wskaźników retencji jest poparty badaniami przeprowadzonymi przez Federację Naukowców Amerykańskich.

Badanie przeprowadzone w 2006 roku wykazało, że studenci, którzy biernie słuchali wykładu, potrafili przypomnieć sobie jedynie około 20% tego, czym się dzielili. Elementy wizualne mogą nieznacznie zwiększyć retencję do 30%. Jednakże, gdy uczniowie angażowali się w działania połączone z wyjaśnianiem – co stanowi integralną część nauczania opartego na grach – ich pamięć i zapamiętywanie znacznie wzrosły, do 50%.

Prawdziwy przełom? Gdyby ci sami uczniowie mieli szansę samodzielnie wykonać zadania z wykorzystaniem technik grywalizacji, mogliby zapamiętać aż 90% tego, czego się nauczyli.

Sugeruje to wyraźną korelację między interaktywnymi metodami uczenia się stosowanymi w grywalizacji a poprawą zapamiętywania. Krótko mówiąc: kiedy uczymy się, robiąc coś, zapamiętujemy więcej.

Ma to głębokie implikacje dla nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów poprawy wyników i poziomu zaangażowania uczniów. Zatem następnym razem, gdy będziesz miał do czynienia ze złożonym tematem lub będziesz miał trudności z zapamiętywaniem, rozważ skorzystanie z rozwiązań opartych na grach w ramach swojego podejścia do nauki – z pewnością zauważysz znaczną poprawę we wszystkich obszarach!

Grywalizacja ma pozytywny wpływ na zaangażowanie użytkowników

Po wprowadzeniu systemu wirtualnych odznak jako nagrody za ukończenie określonych działań szkoleniowych, platforma Online Travel Training zaobserwowała znaczny wzrost zaangażowania użytkowników.

Odnotowano, że zaangażowanie użytkowników wzrosło średnio o 65%, przy czym niektórzy użytkownicy wykazali trzykrotny wzrost aktywności online. Ta istotna zmiana implikuje skuteczność strategii grywalizacji w promowaniu wyższego poziomu uczestnictwa i interakcji między użytkownikami.

Znaczący wzrost można przypisać kilku czynnikom związanym z grywalizacją:

 • Korzystanie z wirtualnych odznak wykorzystuje ludzką skłonność psychologiczną do osiągnięć i rywalizacji.
 • Wyraźne cele określone w tych działaniach szkoleniowych wyznaczają użytkownikom jasne cele, do których mogą dążyć, motywując w ten sposób ich do dalszego uczestnictwa.
 • Grywalizacja może stworzyć wciągające środowisko uczenia się, które podtrzymuje zainteresowanie i zapobiega wyczerpaniu.
 • Wirtualne nagrody zapewniają natychmiastową satysfakcję, co dodatkowo zachęca do stałego zaangażowania.

Tendencja ta sugeruje, że grywalizacja może służyć jako skuteczne narzędzie na platformach cyfrowych zwiększające zaangażowanie użytkowników. Wewnętrzna motywacja wyzwalana przez elementy gry, takie jak punkty, odznaki lub tabele wyników, może potencjalnie stymulować częstsze użytkowanie i głębsze zaangażowanie w działania na stronie.

Co więcej, aspekty konkurencyjne wbudowane w środowiska grywalne mogą również przyczynić się do zwiększenia liczby ponownych wizyt i wydłużenia czasu przebywania na platformie.

Gradient illustration of creative gamification

Grywalizacja zwiększa motywację

Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz byłeś naprawdę podekscytowany możliwością nauczenia się czegoś nowego – czy nie wydaje Ci się, jakby to było wieki temu? Grywalizacja może być Twoją odpowiedzią na rozpalenie tej iskry i ponowne poczucie dreszczu odkrywania. To nie tylko modne hasło – to potężne i skuteczne narzędzie edukacyjne.

Badanie przeprowadzone w 2018 r. wśród 124 uczniów wykazało, że ponad dwie trzecie (67,7%) czuło się bardziej zmotywowane podczas korzystania z nauki opartej na grach w porównaniu z tradycyjnymi kursami.

Co ciekawsze, demografia uczestników nie wydawała się mieć wpływu na wyniki. Niezależnie od wieku, płci czy statusu studenta większość uczestników zgłosiła wyższy poziom motywacji, gdy ich doświadczenie edukacyjne obejmowało elementy grywalizacji.

Grywalizacja usprawnia procedury szkoleniowe

Wielką siłą grywalizacji jest jej zdolność do sprawiania, że nudne zadania stają się mniej obowiązkiem. Jest to szczególnie widoczne, jeśli chodzi o stosowanie technik grywalnych w środowiskach szkoleniowych pracowników.

Czy kiedykolwiek siedziałeś na nudnej sesji treningowej? Z badania Gamification at Work 2019 przeprowadzonego przez TalentLMS wynika, że prawie połowa osób, które uczestniczyły w szkoleniach niezwiązanych z grywalizacją, uważa je za nieciekawe, a nawet nieproduktywne.

Liczby są dość jednoznaczne – 49% uznało lekcje za nudne, a 12% uznało szkolenie za stracony czas. Nie są to idealne warunki do efektywnej nauki i rozwoju umiejętności.

Jednak wprowadzenie elementów grywalizacji do takich scenariuszy mogłoby radykalnie zmienić sytuację. Wykazano, że włączenie mechanik gry, takich jak systemy punktowe lub rywalizacja z innymi, znacznie zwiększa atrakcyjność procesu.

Niezwykłe 83% osób stwierdziło, że czuje się zmotywowane, gdy ich trening zawierał elementy zabawy i wyzwań, podczas gdy tylko 13% zgłosiło negatywne uwagi na ten temat. To imponujący zwrot w stronę lepszych wyników treningowych, po prostu poprzez dodanie do tego elementów przypominających grę!

Grywalizacja zwiększa wskaźnik odrabiania zadań domowych

Wyobraź sobie satysfakcję z odhaczenia wszystkich zadań na długo przed terminem – brzmi to jak sen, prawda? Gdy zaczniesz wdrażać elementy grywalizacji, będzie to o wiele bardziej osiągalne, niż mogłoby się wydawać!

W badaniu przeprowadzonym w 2017 r. udział studentów informatyki miało sprawdzić skuteczność grywalizacji. Wyniki były zdumiewające – odsetek osób, które uczestniczyły w kursie ozdobionym tabelami wyników, odznakami i tytułami, wzrósł do imponującego 56,25%. Dla porównania, w przypadku osób korzystających z tradycyjnej konfiguracji odsetek ten wynosi zaledwie 18,5%.

Rozważ te ciekawy fakty :

 • Zmodyfikowany kurs utrzymywał zaangażowanie uczniów i motywację do wykonywania ich zadań.
 • Tabele liderów inspirowały przyjazną rywalizację wśród rówieśników, popychając ich do lepszej pracy.
 • Odznaki służyły jako wizualne przypomnienie poczynionych postępów i osiągniętych kamieni milowych.
 • Tytuły wyznaczały uczniom konkretne cele, do których mogli dążyć.
 • Wszystkie te elementy razem zmieniły przyziemną pracę domową w wciągające wyzwanie.

Wzrost o 304% w zakresie odrabiania zadań domowych to bezprecedensowy wynik, który wyraźnie ukazuje siłę grywalizacji jako skutecznego narzędzia motywującego i angażującego.

Jeśli zadania tak nudne jak praca domowa można za pomocą grywalizacji przekształcić w zabawne zajęcia, wyobraź sobie, jakie możliwości niesie to za sobą w innych sferach życia!

Grywalizacja usprawnia realizację zadań

Podobnie jak utalentowany łucznik szybko trafiający w dziesiątkę, ty także możesz wykonywać swoje zadania w błyskawicznym tempie, gdy nauka zamieni się w interaktywną grę.

Ocena dwóch systemów tutoriali – jednego z grywalizacją i drugiego tradycyjnego – wykazała, że uczniowie korzystający z grywalnego systemu nie tylko czuli się bardzo zaangażowani, ale także znacznie szybciej wykonywali zadania.

Ankieta wykazała, że uczniowie byli w stanie wykonać o 10% więcej zadań testowych i ukończyli je nawet o 76% szybciej niż ich koledzy, którzy korzystali z samouczka niezintegrowanego z grami.

Grywalizacja wpływa na wskaźnik zrozumienia programu nauczania

Wprowadzenie do edukacji zabawnych i interaktywnych elementów znacznie poprawiło zrozumienie programu nauczania przez uczniów.

Badanie przeprowadzone w 2021 r. z udziałem 260 studentów zarządzania podkreśla tę perspektywę. Wdrożenie rozwiązań grywalizacyjnych przez cały semestr przyniosło niezwykły efekt.

Aż 75,5% tych uczniów zgłosiło poprawę zrozumienia programu nauczania, co pokazuje, że uczenie się z użyciem gier może być skutecznym narzędziem poszerzania wiedzy i umiejętności akademickich.

Analizując dalej to podejście pedagogiczne, staje się jasne, że grywalizacja zachęca uczniów do kreatywności, co jest kluczowym czynnikiem wszechstronnego uczenia się. Było to widoczne, gdy 85% uczniów biorących udział w badaniu wyraziło radość z możliwości wykazania się kreatywnością w trakcie zajęć.

Jest prawdopodobne, że ten zwiększony poziom kreatywności pozytywnie wpłynął na zrozumienie i zapamiętanie materiału kursu.

Wpływ nie ogranicza się tylko do lepszego zrozumienia i kreatywności – wśród uczniów istnieje również wyraźne pragnienie szerszego wykorzystania grywalizacji w innych przedmiotach.

Imponujące 89% wyraziło wolę wprowadzenia podobnych doświadczeń z grywalizacją do innych obszarów tematycznych, co pokazuje nie tylko skuteczność, ale także popularność takiego podejścia wśród współczesnych uczniów.

Choć zatem tradycyjna edukacja oparta na wykładach nadal ma swoje miejsce, staje się jasne, że włączenie elementów gier do strategii nauczania może przynieść znaczne korzyści w postaci zwiększenia zaangażowania uczniów i poziomu zrozumienia różnych dyscyplin.

Grywalizacja zwiększa zaangażowanie studentów medycyny

Studia medyczne należą do najbardziej wymagających i rygorystycznych dziedzin nauki. Złożoność i ilość informacji, które należy zapamiętać, często przytłaczają uczniów, prowadząc do zniechęcenia i wypalenia zawodowego. Jednak wprowadzenie grywalizacji do edukacji medycznej przyniosło obiecujące rezultaty.

W jednym z takich badań przeprowadzonych w 2020 r. wśród rezydentów położnictwa i ginekologii uczniowie zostali podzieleni na małe grupy i otrzymali zadanie wykonania różnych wyzwań w ramach modelu z grami.

Wyniki były jasne jak słońce – przeważająca liczba 95% stwierdziła, że czuła się zaangażowana podczas sesji z grami.

Skuteczność tego podejścia pedagogicznego wykracza poza samo utrzymanie zainteresowania uczniów.

Dalsza analiza danych pokazuje, że uczniowie nie tylko bardziej angażują się w modele oparte na grywalizacji, ale także uważają je za lepsze niż tradycyjne wykłady. Około 74% zgodziło się, że zajęcia te były lepsze od konwencjonalnych metod nauczania.

Jest to istotne, ponieważ tradycyjne wykłady często powodują, że studenci czują się zniechęceni i niezainteresowani nauką.

hand drawn gamification flat design illustration

Aribo może pomóc Ci urozmaicić proces uczenia się

Udowodniona skuteczność grywalizacji może być błogosławieństwem, szczególnie biorąc pod uwagę, jak niskie są wskaźniki zaangażowania w tradycyjnych placówkach edukacyjnych. Pytanie brzmi: jak wdrożyć mechanikę gry do swojej rutyny, aby zaradzić temu problemowi?

I tu z pomocą przychodzi Aribo . Aribo to innowacyjna platforma, która sprawia, że nauka staje się zabawą i wciąga, poprzez włączenie elementów grywalizacji do różnych rutynowych zajęć .

Aribo wykorzystuje zasady projektowania gier, aby poprawić zaangażowanie użytkowników, ich utrzymanie i ogólne wrażenia z nauki. Wykorzystuje różnorodne elementy gry, takie jak odznaki, tabele wyników, punkty i zadania, aby stworzyć motywujące i satysfakcjonujące środowisko uczenia się.

Platformę zaprojektowano z myślą o elastyczności i dostosowaniu do różnych stylów i tempa uczenia się. Niezależnie od tego, czy jesteś wzrokowcem, który lubi interaktywną grafikę, czy też osobą lubiącą rywalizację, która dobrze radzi sobie w rankingach, w Aribo każdy znajdzie coś dla siebie.

Wybierz plan subskrypcji już dziś i graj swoją drogą do sukcesu z Aribo!

Aribo app UI

source: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.widelane.dev.aribo&hl=pl&gl=US

Wniosek

Skuteczność grywalizacji jest niezaprzeczalna. Udowodniono, że zwiększa zaangażowanie, motywację, poprawia zrozumienie i utrzymanie oraz poprawia ogólną wydajność w różnych branżach i domenach.

Jego wszechstronność i możliwości adaptacji sprawiają, że jest to praktyczne narzędzie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Pomimo stosunkowo niedawnego pojawienia się, grywalizacja wykazała już ogromny potencjał rewolucjonizacji tradycyjnych metod uczenia się.

Jego największą siłą jest niezaprzeczalnie jego zdolność do przekształcania przyziemnych zadań w wciągające wyzwania.

Ale jak w przypadku każdego narzędzia, kluczem jest to, jak dobrze jest wykorzystywane. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z grywalizacji, należy ją w przemyślany i strategiczny sposób zintegrować z Twoim podejściem do nauki lub modelem biznesowym.

I tu z pomocą mogą przyjść platformy takie jak Aribo.

Włączając do swojej rutyny elementy przypominające grę, Aribo może pomóc Ci odblokować pełny potencjał grywalizacji.

Więc po co czekać? Skorzystaj z tego innowacyjnego podejścia już dziś i przekonaj się na własnej skórze o transformacyjnej mocy grywalizacji! Powodzenia!