Zespół Aribo jest z Narodem Ukraińskim!

Nie popieramy agresji skierowanej przeciwko wolności jednostki i całego Kraju! Jesteśmy przeciwko wojnie i reżimowi Putina!

W ostatnich dniach aktywnie i w różny sposób staramy się wspomagać Ukrainę , zarówno poprzez wsparcie finansowe organizacji humanitarnych jak również przez pomoc technologiczną i środki materialne.

Chcemy nieść pomoc !

Jesli znasz Rodzinę Ukraińską potrzebująca pomocy – zgłoś się do nas!