Ukrainko, Ukraińcu

dołącz do dobrej zabawy!

Weź udział w 3 interaktywnych grach. Zdobywaj podczas nich punkty, walcz o pierwsze miejsce w rankingu oraz nagrody rzeczowe!

projekt

„Akademia kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca

Realizacja projektu ma doprowadzić do poprawy i asymilacji uchodźców z Ukrainy z Polakami, przybliżyć im w większym stopniu kulturę Polski, pokazać piękno Krakowa i Małopolski, ośmielić i ułatwić kontakt z rówieśnikami z Polski, w końcu, pomóc zapomnieć to, co przeżyli w Ukrainie, podczas gdy rozpętała się wojna, przez którą zmuszeni byli opuścić swój kraj.

Realizowany projekt – dzięki wykorzystaniu interaktywnych gier i grywalizacji oraz technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR), możliwych do wykorzystania na każdym smartfonie – ma ułatwić i umożliwić lepsze poznanie Krakowa, kontakt z rówieśnikami oraz współpracę.

Po zgłoszeniu się do projektu weźmiesz udział w ciekawych i wciągających interaktywnych grach. Na zakończenie projektu masz szansę na cenne nagrody!

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach konkursu pt. „Trzecia Misja Uczelni” (Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs nr: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18), wpisując się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. 

Niesamowite Rozgrywki na platformie grywalizacyjnej!

Angażujące rozgrywki

Rozgrywki i misje na platformie grywalizacyjnej ukierunkowane na integrację młodzieży z Ukrainy z rówieśnikami z Polski

Kreatywna gra interaktywna przybliżająca atrakcje turystyczne Krakowa, miejsca warte odwiedzenia

Gra pokazująca korzyści płynące ze współpracy i uświadamiająca jak można pomagać innym

Gra terenowo-platformowa która docelowo ma ułatwić nawiązywanie kontaktów i integrować osoby

O projekcie

Stworzone zostaną trzy kreatywne gry integracyjne, których celem będzie zapoznanie młodzieży z mechanizmami grywalizacji oraz integracja zespołów.  Gry integracyjne pokażą, jak pozorna zabawa, może stanowić źródło ważnych informacji np. o mieście, które ze względu na sposób prezentacji – zostaną zapamiętane i przyswojone przez uczestnika takiej gry. Przejście przygotowanych kreatywnych gier nie tylko zintegruje zespoły, ale również  pokaże, jak proces grywalizacji wygląda od strony użytkownika. Taka gra ułatwi młodzieży nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, wymusi racjonalne podejmowanie decyzji, zachęci do pracy zespołowej i wspólnego rozwiazywania problemów, w końcu zintegruje zespoły oraz dostarczy potrzebnych interakcji, których obecnie brakuje, szczególnie w kontekście osób, które musiały uciekać z ogarniętej wojną Ukrainy.  

Terminy

Start projektu zaczyna się już we wrześniu 2022 roku! Uczestnicy zostaną przeszkoleni (szkolenia w ilości 10 godzin) na platformie ZOOM. Uczestnicy, na podane adresy mailowe otrzymają linki do spotkań, podczas których przekazane im zostaną wszystkie informacje nt. projektu, grywalizacji oraz zostaną poinstruowani nt. tego jak brać udział w rozgrywkach. Szkolenia przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające doświadczenie w obszarze grywalizacji. Szkolenia będą symultanicznie tłumaczone na język ukraiński. Terminy będą podane po zrekrutowaniu uczestników. Docelowo, po ustaleniu terminów, w których uczestnicy mają zaliczyć konkretne zadania/misje, będą tworzone rankingi. Przewiduje się, że będzie kilka różnych kategorii konkurencji, w ramach których rozdane będą nagrody (nagroda za zdobycie największej liczby punktów, zaliczenie wszystkich misji/zadań, największą aktywność, itp.).

Po przeprowadzonej rekrutacji młodzieży, pierwsza grupa odbędzie cały pierwszy cykl aktywności w miesiącach wrzesień – listopad 2022, a druga grupa – drugi cykl aktywności w miesiącach grudzień – luty 2023.

Uczestnicy projektu muszą spełniać wymagania:

  • być w wieku od 15 do 25 lat
  • posiadać status uchodźcy, to znaczy Uczestnik przybył do Polski po 24 lutego 2022 r. i posiadasz odpowiednie dokumenty poświadczające przekroczenie granicy po tym terminie

Nie czekaj! Zgłoś się już dziś

Proces rekrutacji:

  1. Wyślij maila z informacją, że chcesz dołączyć do projektu i spełniasz wymogi – na adres transferwiedzy@uek.krakow.pl
  2. Wydrukuj dokumenty: www.rb.gy/cq07jw i uzupełnij je
  3. Oryginały dokumentów dostarcz do Biura projektu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Dział Transferu Wiedzy i Projektów, Paw. C pokój 079 (dawne KSB), ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, tel.: 12/293 76 78 lub 12/293 75 76) w ostatnim tygodniu sierpnia 2022 r. 

Rekrutacja trwa od 1 sierpnia 2022 do końca sierpnia 2022 r.

Dokumenty dostępne są pod adresem:

www.rb.gy/cq07jw

Masz pytania?

Masz pytania odnośnie projektu? Nasunęły Ci się jakieś wątpliwości odnośnie procesu rekrutacji i samych rozgrywek? Śmiało skontaktuj się z nami!

Pytania w kwestii rozgrywek grywalizacyjnych i konsultacji dot. funkcjonowania platformy: annakoziol@myaribo.com
Pytania merytoryczne dot. projektu: makowiec@uek.krakow.pl