Trening Jacobsona

Trening Jakobsona znany jest również pod akronimem PRM (Progressive Muscle Relaxation). Trening Jacobsona ma udowodniony wpływ w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak panika i uogólniony lęk, oraz ma pozytywny wpływ na redukcję stresu i depresji. Jest również skuteczny w zmniejszaniu zaburzeń somatycznych i może pomóc przy częstych bólach głowy.

Jednak pozytywny wpływ tej techniki może odczuć każdy.

Metoda Jacobsona to seria bardzo prostych ćwiczeń mających na celu rozluźnienie mięśni. Ciało jest bardzo ściśle związane z umysłem, więc rozluźniając ciało, umysł może być zrelaksowany. Jest to metoda łatwa do nauczenia i może być stosowana w różnych warunkach iw różnym wieku.

Możemy wykorzystać tę umiejętność w ciągu dnia, aby być bardziej zrelaksowanym, m.in. kiedy pracujemy przy komputerze, możemy mieć tylko lekko napięte ramiona i plecy, a reszta ciała może odpocząć. Umiejętność relaksu można wyszkolić, np. umiejętność jazdy na rowerze.

Ten relaks znacznie obniża poziom stresu, który negatywnie wpływa na wiele narządów i układów naszego organizmu. Korzyści są więc ogromne, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Jakie są korzyści z treningu

• głębokie odprężenie

• likwidacja napięcia mięśniowego

• zwiększenie koncentracji

• zwiększenie świadomości ciała

• mniejszy niepokój

• zwiększenie kreatywności

• pomoc przy niewlowaniu bezseności

• mniejsza poddatność na depresję

• zmniejszenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

• redukcja ciśnienia tętniczego

• wzmocnienie układu immunologicznego

Wiele badań empirycznych dowiodło, że rozluźnienie mięśni korzystnie wpływa na redukcję lęku, stresu i depresji, a także zwiększa poczucie samokontroli i zwiększa subiektywne poczucie dobrostanu. Stwierdzono, że postępująca relaksacja mięśni jest skuteczna w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak lęk paniczny, lęk uogólniony i fobie. Techniki relaksacyjne, takie jak stopniowe rozluźnianie mięśni, mogą być bardzo pomocne w leczeniu łagodnego do umiarkowanego lęku społecznego. Są również stosowane w połączeniu z tradycyjnymi terapiami, takimi jak terapia poznawczo-behawioralna lub terapia lekowa.

Oczywiście nie ma gwarancji, że ta technika zadziała u każdego. To zdecydowanie jeden z najlepszych sposobów na walkę ze stresem i jego skutkami.

Relaksacja Jacobsona to technika wynaleziona przez dr Edmunda Jacobsona, amerykańskiego lekarza, psychiatrę i naukowca, aby pomóc swoim pacjentom radzić sobie z lękiem. Lekarz uważał, że napięcia nerwowo-mięśniowe są podstawą wielu negatywnych stanów emocjonalnych i zaburzeń psychosomatycznych (psychosomatyka – nauka o wpływie czynników psychicznych na nasze zdrowie).