Aribo robot
Najlepszy sposób na budowanie zaangażowania

Aribo to fantastyczna przygoda. Wciągające kampanie nie tylko poruszają wyobraźnię i ciekawość, ale także pozwalają wygrywać nagrody ufundowane przez uczestników kampanii.

Pobierz ją ZA DARMO w app store już dziś.

Zwiększaj lojalność wśród klientów!

Dzięki tej aplikacji możesz zorganizować zabawne konkursy z nagrodami zwiększające lojalność twoich klientów.

Pobierz ją ZA DARMO w app store już dziś.

Najlepszy sposób budowania zaangażowania

Aribo to fantastyczna przygoda. Uzależniające kampanie nie tylko pobudzają wyobraźnię i ciekawość, ale także pozwalają wygrywać nagrody ufundowane przez uczestników kampanii.

Pobierz ją ZA DARMO w app store już dziś.

Najlepsze narzędzie do gier
Aribo to prosta i łatwa w użyciu aplikacja, w której możesz tworzyć bardziej angażujące konkursy i budować lojalność wokół swojej marki!

Niezbędne narzędzie dla każdego marketera!

Regulamin Gry Koronawirus (QR Code: KORONA)


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Kampanii pod nazwą „Koronawirus” jest firma ARIBO Sp. z o.o.
2. Kampania będzie trwała w okresie od godziny 14:00 dnia 30.03.2020 do godziny 23:59 dnia 30.04.2020
3. W ramach kampanii zarejestrowany gracz musi przejść całą grę i wykonać wszystkie zadania.
4. Najlepsi gracze zostaną wyłonieni na podstawie czasu przejścia gry oraz poprawności rozwiązania poszczególnych danych. Gracze na bieżąco będą mogli sprawdzać swoją pozycje w rankingach gry.
5. Kampania nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
6. Kampania jest utworzona tylko do celów informacyjno-edukacyjnych.
7. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest zainstalowanie aplikacji Aribo i założenie konta użytkownika.
8. Założenie konta w aplikacji Aribo jest bezpłatne.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KAMPANII
1. Uczestnikiem Kampanii może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu i zaakceptowanie jego warunków
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
c) posiadanie urządzenia mobilnego (np. telefonu, tableta) z zainstalowaną aplikacją Aribo
d) posiadanie konta użytkownika Aribo
e) włączenie Internetu na urządzeniu mobilnym

§ 3 ZASADY KAMPANII
1. Kampania to gra obejmująca quizy, ciekawostki i inne zadania.
2. Kampania posiada ranking graczy oparty o czas. W rankingu znajdują się tylko osoby, które poprawnie wykonały wszystkie dostępne zadania.
3. Gracze, którzy nie spełnili wymogów zaliczenia zadania ( np. źle odpowiedzieli na pytania) nie będą widoczni w rankingu.
4. Kampania jest tylko formą zabawy – bez nagród rzeczowych za otrzymanie najwyższych miejsc. Nagrodą będzie 10 punktów lojalności w aplikacji Aribo za poprawne przejście kampanii.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Kampanii, postanowień jej Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Każdy z uczestników może wziąć udział w grze tylko 1 raz.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KAMPANII
1. Warunkiem udziału w Kampanii jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Kampanii

Regulamin Gry Wirus (QR Code: Wirus0)


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wirus” i jest dalej zwany „Konkursem”.
2. Konkurs ma charakter wyłącznie rozrywkowy
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zainstalowanie aplikacji Aribo i założenie konta użytkownika.
4. Założenie konta w aplikacji Aribo jest bezpłatne.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia („Uczestnik”).
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wspólne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznania się z regulaminem konkursu i zaakceptowania jego warunków
b) spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1.
c) posiadanie urządzenia mobilnego (np. telefonu, tabletu) z zainstalowaną aplikacją Aribo
d) posiadanie konta użytkownika Aribo
e) umożliwienie korzystania z Internetu na urządzeniu przenośnym

§3 ZASADY KONKURENCJI
1. Każdy z uczestników może wziąć udział w grze tylko raz.
2. W rankingu widoczni są tylko gracze, którzy pomyślnie ukończyli każdy etap gry.
3. W rankingu nie są uwzględniane osoby, które nie spełniły minimalnych wymagań dotyczących gry.
4. Wszelkie działania lub czynności, których celem jest utrudnienie innym graczom wykonania zadania (np. zniszczenie lub oderwanie przesłanych instrukcji) skutkują usunięciem uczestnika z zawodów i nałożeniem kary pieniężnej za spowodowane straty.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu Konkursu, postanowień jego Regulaminu a o interpretacji decyduje Organizator.


§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru kontaktowego.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przyznaniem nagród.


§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian w specyfikacji nagród.

Copy©2018 Aribo. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone z ❤ przez Aribo