Aribo robot
Najlepszy sposób na budowanie zaangażowania

Aribo to fantastyczna przygoda. Wciągające kampanie nie tylko poruszają wyobraźnię i ciekawość, ale także pozwalają wygrywać nagrody ufundowane przez uczestników kampanii.

Pobierz ją ZA DARMO w app store już dziś.

Zwiększaj lojalność wśród klientów!

Dzięki tej aplikacji możesz zorganizować zabawne konkursy z nagrodami zwiększające lojalność twoich klientów.

Pobierz ją ZA DARMO w app store już dziś.

Najlepszy sposób budowania zaangażowania

Aribo to fantastyczna przygoda. Uzależniające kampanie nie tylko pobudzają wyobraźnię i ciekawość, ale także pozwalają wygrywać nagrody ufundowane przez uczestników kampanii.

Pobierz ją ZA DARMO w app store już dziś.

Najlepsze narzędzie do gier
Aribo to prosta i łatwa w użyciu aplikacja, w której możesz tworzyć bardziej angażujące konkursy i budować lojalność wokół swojej marki!

Niezbędne narzędzie dla każdego marketera!

Odkryj kreatywność​

Oferta specjalistycznych usług doradczych w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie

Nasz partner:

BLDG

Jako przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego powyższe usługi możecie Państwo sfinansować w 95% ze środków UE. Maksymalna wysokość dofinansowania to 40 tyś zł ( dwie usługi po 20 tyś każda). W ramach współpracy z BLDG naszym wyłącznym partnerem przeprowadzimy Państwa przez proces pozyskania, realizacji i rozliczenia dotacji.

Temat Oferty:

„Wykorzystanie nowych technologii i mechanizmów grywalizacji do poprawy komunikacji oraz zaangażowania klientów w obiektach gastronomicznych.”

Zakres oferty:

1. Dedykowany konsultant grywalizacji
2. Analiza przedsiębiorstwa umożliwiająca dopasowanie oferty kampanii mających na celu wykorzystanie narzędzi grywalizacji do poprawy zaangażowania klientów.
3. Przygotowanie 2 specjalnych pilotażowych (testowych) kampanii z użyciem nowych technologii i
mechanizmów grywalizacji dla konkretnego przedsiębiorcy.
4. Monitorowanie przebiegu pilotażowych kampanii
5. Analiza wyników i raport końcowy
6. W ramach oferty przedsiębiorca dostaje darmowy dostęp do platformy ARIBO (www.myaribo.com) oraz szkolenie z obsługi narzędzia. Darmowy dostęp jest na okres 6 miesięcy.
7. Możliwość wykorzystania dotacji unijnych na wykonanie oferty

Czas realizacji:

od 1 do 3 miesięcy w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa oraz czasu trwania kampanii pilotażowych.

Wykonawca:

Aribo Sp. z o.o
Słowackiego 24
35-060 Rzeszów
KRS: 0000809526
NIP:813-382-51-23
REGON: 38465720200000

Do kogo skierowana jest oferta:

Oferta skierowana jest do obiektów gastronomicznych, takich jak:
• Restauracje
• Kawiarnie
• Puby
• Pizzerie
• Tawerny

Czym jest grywalizacja i dlaczego może być skuteczna w poprawie komunikacji z klientem?

Grywalizacja polega na wykorzystywaniu mechanizmów znanych z gier w innych dziedzinach funkcjonowania ( np. w działalności obiektów gastronomicznych). Celem tego jest zaangażowanie klientów lokalu gastronomicznego w zadania, które mogą same w sobie nie być interesujące, np. czytanie informacji o programie lojalnościowym, zaznajamianie się z nowymi informacjami publikowanymi przez lokal czy publikowanie na swojej tablicy na Facebooku informacji o jakiejś firmie.
Aby grywalizacja zadziałała, musi być jednak dobrze zaprojektowana, z wyraźnym celem do osiągnięcia.
Celem tym może być np.:
– zwiększenie częstotliwości, z jaką użytkownicy polecają lokal
– zapoznanie większej ilości użytkowników z treściami publikowanymi przez lokal
– zapoznanie i zwiększenie świadomości klienta na temat firmy i oferowanych usług gastronomicznych
– zachęcenie do większej aktywności klientów np. w programie lojalnościowym

Szczegółowy opis oferty:

W ramach usługi doradztwa w zakresie wykorzystania nowych technologii i mechanizmów grywalizacji do poprawy komunikacji oraz zaangażowania klientów obiekt gastronomiczny będzie mógł skorzystać z konsultanta grywalizacji, przeprowadzić testowe kampanie, zmierzyć ich rezultaty i otrzymać analizę przydatności i efektywności wykorzystania takich mechanizmów w tym konkretnym przypadku. Przydzielany do obiektu gastronomicznego konsultant grywalizacji, przeprowadzi analizę potrzeb, następnie zostaną przygotowane scenariusze i parametry testowych, pilotażowych kampanii z wykorzystaniem nowych narzędzi i mechanizmów grywalizacji. Konsultant grywalizacji będzie czuwał i monitorował przebieg kampanii pilotażowych. Obiekt gastronomiczny po przeprowadzonych kampaniach pilotażowych otrzyma specjalny raport, informujący o wynikach kampanii, ewentualnych zmianach i korektach oraz o akcjach, które przedsiębiorstwo może podjąć w celu zwiększenia zaangażowania klientów.

Do przeprowadzenia kampanii testowych zostanie wykorzystane nowa platforma do grywalizacji ARIBO. Platforma ta oferuje wykorzystanie mechanizmów grywalizacji oraz najnowszych technologii takich jak AR/MX, AI, Geolocation itp. Platforma składa się z:
• aplikacji mobilnej – dostępnej bezpłatnie dla klientów obiektów gastronomicznych
• platformy web- dostępnej tylko dla przedsiębiorstw. Znajdują się tam narzędzia pozwalające utworzyć kampanie z wykorzystaniem wspomnianych technologii oraz ich monitorowanie. Obiekt gastronomiczny otrzyma bezpłatny dostęp do platformy na okres 6 miesięcy.

Korzyści płynące z oferty:

• Możliwość dokonania analizy skuteczności wykorzystania nowych technologii w budowaniu większego zaangażowania klientów obiektów gastronomicznych
• Możliwość przetestowania skuteczności narzędzia podczas testowych / pilotażowych kampanii
• Dopasowane scenariusze dla dwóch testowych / pilotażowych kampanii, które mogą zostać wykorzystane do budowania zaangażowania po zakończeniu usług
• Możliwość korzystania z narzędzia Aribo przez okres 6 miesięcy, bez konieczności ponoszenia kosztów.

Copy©2018 Aribo. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone z ❤ przez Aribo